Szkoła Dramaturgii Społecznych

 

 

Strefa WolnoSłowa i Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera zapraszają do udziału w trzeciej edycji Szkoły Dramaturgów Społecznych.

 

Szkoła Dramaturgów Społecznych to kilkumiesięczny cykl spotkań twórczo-szkoleniowych dla osób piszących i zainteresowanych pisaniem dla teatru zaangażowanego społecznie. SDS skupiona jest wokół idei tworzenia społecznościowego, czerpania z prawdziwych historii uczestników i uczestniczek działań artystycznych, inspiracji biografiami osób zaangażowanych w procesy twórcze.

 

Udział w SDS jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. W razie pytań piszcie na adres: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

 


Punktem wyjścia dla narzędzi wykorzystywanych w SDS jest wieloletnie doświadczenie Strefy WolnoSłowej i Artura Pałygi w tworzeniu scenariuszy na podstawie prawdziwych historii, wywiadów, opowieści i biografii. Metoda pisania zawieszona pomiędzy artystyczną pracą ze społecznością, reportażem i pisaniem dla teatru będzie szansą dla uczestniczących w SDS twórców i twórczyń do sprawdzenia się w pisaniu na podstawie opowieści innych osób, w przeprowadzaniu wywiadów oraz uczestniczeniu w kilkumiesięcznym procesie twórczym angażującym osoby z rozmaitych grup społecznych, o różnym pochodzeniu kulturowym i w różnym wieku.

 

W ramach spotkań będziemy pisać, czytać i rozmawiać, na przykład o tym, czym właściwie jest dramaturgia społeczna  sposobem opowiedzenia problemów społecznych? A jakie to problemy i czemu warto o nich opowiadać? Jak to robić, żeby coś zmienić? Jak zbudować? Od czego zacząć? Którędy poprowadzić? Będziemy rozmawiać o naszych tekstach  czasem będzie to inspirujące i otwierające, a czasem może być też bolesne, jak doświadczenia i zdarzenia, o których będziemy pisać. Od naszej grupy, historii i tekstów zależy, dokąd nas te rozmowy poprowadzą.

 

Więcej informacji i teksty: tutaj

 

Zajęcia Szkoły Dramaturgów Społecznych odbywają się będą od sierpnia do grudnia 2022 w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera oraz w Stole Powszechnym w weekendy. Praca w ramach SDS podsumowana zostanie w postaci audiobooka tworzonego z udziałem performerów i performerek Strefy WolnoSłowej.

 

Prowadzący:

 
Artur Pałyga  ze Strefą WolnoSłową związany od 2015 roku, współautor tekstu „Narysowałam więcej niż tu widać”, dramaturg „Uchodź! Kursu uciekania dla początkujących” i „Włącz bojler. Niech czeka na mnie chociaż ciepła woda”, prowadzący warsztaty teatralne i dramaturgiczne. Pracuje w Teatrze Śląskim w Katowicach. Mieszka w Bielsku-Białej. Jest autorem ponad 40 sztuk wystawianych w Polsce i na świecie. W 1989 r. został dziennikarzem. Dorabiał, jako pomocnik zbrojarza, sprzątacz wagonów oraz instruktor gry na gitarze. Przez kilka lat był aktorem w grupie teatralnej Heliotrop. Pisał, redagował i rozrzucał w mieście zin kulturalny „Lunapark”. Zdobywając nagrody za reportaże, wyuczył się zawodu nauczyciela muzyki, a następnie skończył polonistykę na UJ i nie skończył studiów doktoranckich, ponieważ intensywnie zajął się pisaniem dla teatru. W 2005 r. napisał musical dla klubu osiedlowego pt. „Guma balonowa”. Następnie wygrał konkurs na sztukę o Bielsku-Białej, którą w 2006 r. zadebiutował na teatralnej scenie w bielskim Teatrze Polskim. Jego sztuki dwukrotnie zdobyły grand prix festiwalu Raport w Gdyni („Żyd” w reż. Roberta Talarczyka w 2008, „Wszystkie rodzaje śmierci” w reż. Pawła Passiniego w 2009). „Ostatni
taki ojciec” w reż. Łukasza Witt-Michałowskiego oraz „Nieskończona historia” w reż. Piotra Cieplaka zwyciężyły w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2009 r. i 2012 r.), a spektakl „Tato” w reż. Małgorzaty Bogajewskiej na podstawie jego sztuki otrzymał na tymże konkursie nagrodę za reżyserię w 2015 r. W 2016 r. „Nieskończona historia”, tym razem w reżyserii Małgorzaty Warsickiej zajęła drugie miejsce w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Jego teksty reżyserowali też: Piotr Ratajczak, Joanna Lewicka, Witold Mazurkiewicz, Paweł Łysak, Jan Klata, Grażyna Kania, Wojciech Faruga, Agata Kucińska, Tomasz Wygoda, Aneta Groszyńska, Małgorzata Warsicka, Marcin Liber. Czytania jego sztuk odbywały się we Francji, w Niemczech, w Rosji, w Hiszpanii, w Czechach i na Ukrainie. W 2017 r. zadebiutował jako reżyser spektaklem pt. „Dada z łasiczką” w jego reżyserii, w wykonaniu studentów i absolwentów Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego. W ostatnich latach regularnie prowadził zajęcia literackie dla osób niepełnosprawnych stowarzyszeniu Teatr Grodzki. Ponad dziesięć lat pisał felietony do pisma „Przyjaciel Pies”, a od 2017 do miesięcznika „Teatr”. Wydał książkę z reportażami z Białorusi pt. „Kołchoz imienia Adama Mickiewicza”, a reportaż o sex-czatach z „Dużego Formatu” Mariusz Szczygieł umieścił w antologii reportażu polskiego. W Teatrze Śląskim prowadzi Szkołę Pisania Sztuk, w Teatrze Powszechnym w Warszawie wspólnie z Małgorzatą Sikorską-Miszczuk prowadził Pracownię Podejrzanych Praktyk Teatralnych. Jego sztuki tłumaczono na niemiecki, angielski, francuski, rumuński, czeski, ukraiński, rosyjski, węgierski, kataloński, bułgarski, turecki.

 

 

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy w ramach projektu „Dramaturgie społeczne" Teatru Powszechnego
i Strefy WolnoSłowej

strefa_wolonoslowa___logo_mono_2.jpg (mini)                syrenka1_1.png (mini)

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19