DRAMATURGIE SPOŁECZNE
marzec – listopad 2020

Dramaturgie społeczne to kontynuacja czteroletniej współpracy Teatru Powszechnego i Fundacji Strefa WolnoSłowa. Ideą projektu jest tworzenie wydarzeń artystycznych, które są wynikiem wspólnej pracy artystów i artystek ze społecznością lokalną – osobami niezwiązanymi profesjonalnie ze sztuką, w różnym wieku i o różnym pochodzeniu kulturowym.

 
W kwietniu swoją działalność zainauguruje Szkoła Dramaturgów Społecznych – grupa twórczo-szkoleniowa dla osób już piszących i zainteresowanych pisaniem dla teatru zaangażowanego, skupiona wokół idei tworzenia społecznościowego, czerpania z prawdziwych historii uczestników projektu. O część muzyczną projektu zadba Sound in Space Orchestra, czyli oddolna przestrzeń dla początkujących, ale i profesjonalnych muzyków, jak również miejsce dla wszystkich zainteresowanych eksperymentami z dźwiękiem, improwizacją muzyczną i nauką słuchania. Otwarta grupa stworzona pod batutą Raya Dickaty’ego będzie koncertować oraz zapraszać innych muzyków, jak również pracować nad wytwarzaniem własnych instrumentów. 
 
W ramach projektu Dramaturgie społeczne można przyłączyć się także do Międzypokoleniowego Chóru Ruchowego – działania adresowanego do osób 
50 +/-, które łączy pokolenia przez ruch, gimnastykę, choreografię i taniec. Program Chóru budowany jest na zadaniach ruchowych i ćwiczeniach choreograficznych, które rozwijane będą w trakcie kilkumiesięcznego warsztatu zakończonego otwartym pokazem dla publiczności. W pracy nad ruchem i choreografią MCR wykorzystywane są moduły taneczno-gimnastyczne dostosowywane do aktualnych fizycznych możliwości uczestniczek i uczestników chóru. 
 
Wszystkim wydarzeniom projektu od marca do grudnia 2020 towarzyszyć będzie program spotkań i warsztatów o tematyce ekologiczno-społecznej 
– Ogród Powszechny, w ramach którego powstanie w tym roku również oferta dla najmłodszych. Zwieńczeniem Dramaturgii społecznych będzie wspólne wydarzenie teatralne przygotowane przez zespoły Teatru Powszechnego i Strefy WolnoSłowej, którego premiera przewidziana jest na jesień 2020 roku.
 
Ze względu na obowiązujące w czasie epidemii ograniczenia, część działań zaplanowanych na początek projektu będzie odbywała się w formule online. 

 

 

 

 

Fundacja Strefa WolnoSłowa 

 

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy.

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19