ZGODA NA NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera [03–801 Warszawa, ul. Jana Zamoyskiego 20, instytucję kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIK: 4/2000/SPW, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-000-96-54 i REGON: 000278729] w celu korzystania z prowadzonej przez Organizację usługi „Newsletter”.

 

Zapoznałam/zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych [kliknij]. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19