MIASTO SZCZĘŚLIWE – Festiwal Sztuki i Społeczności
maj – listopad 2021

Współpraca, uczestnictwo, wolność, demokracja, niwelowanie podziałów społecznych i zwiększanie dostępności kultury – tym wartościom poświęcony jest Festiwal „Miasto Szczęśliwe”. To długofalowy, cykliczny projekt działań artystycznych, edukacyjnych i animacyjnych prowadzony przez Teatr Powszechny w Warszawie już od 2016 roku. Jego założenia wpisują się w Program Rewitalizacji warszawskiej Pragi.

Inicjatywa wynika z chęci pogłębienia współpracy publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz rozmaitych grup artystycznych i mieszkańców Pragi. Festiwal poświęcony jest przede wszystkim budowaniu relacji – pomiędzy organizacjami i społecznościami lokalnymi. Rewitalizację rozumiemy jako potrzebę nowej wizji świata, opartego na współpracy i wzajemnym szacunku, a także jako kreowanie nowych typów więzi społecznych. Ich podstawą są małe wspólnoty oraz sąsiedztwo i partnerstwo.

 

Festiwal Miasto Szczęśliwe to przestrzeń wspólnych działań artystów, aktywistów i pedagogów. Tegoroczna edycja skupiona będzie głównie na tematach ekologicznych i feministycznych.

 

 

 

 

Zadanie realizowane dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

 

Więcej informacji o programie Rewitalizacji: www.rewitalizacja.um.warszawa.pl

 

 


Partnerzy: Fundacja Strefa WolnoSłowa, Fundacja Zmiana

        

 

 


 Współpraca: Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/