MIASTO SZCZĘŚLIWE – Festiwal Sztuki i Społeczności

maj-październik 2017

miasto_szczesliwe_tp__4__1_1.jpg (full)

 

Druga edycja Festiwalu Miasto Szczęśliwe organizowana jest przez Teatr Powszechny i wpisuje się w plany Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy.
Swoją nazwą Festiwal nawiązuje do głośnej książki Charlesa Montgomery’ego, w której zajmuje się on tym, jak miasto, jego organizacja i infrastruktura, wpływają na jakość i styl życia mieszkańców. Festiwal Miasto Szczęśliwe to nowy model dialogu ludzi sztuki i społeczności lokalnej. Inicjatywa wynika z chęci pogłębienia współpracy publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz rozmaitych grup artystycznych i mieszkańców Pragi. W ramach działalności Teatru powstaje szeroki program działań artystyczno-społecznych, którego realizacja przypadnie na okres od maja do października 2017 roku i skupiać się będzie na poznawaniu i przybliżaniu niepowtarzalnego charakteru dzielnicy, wyzwań stojących przed mieszkańcami oraz historii i wielokulturowości Pragi.

 


Zadanie realizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.

 

Co to jest Zintegrowany Program Rewitalizacji?

 

Program rewitalizacji wpłynie na rozwój prawej strony Warszawy na wielu płaszczyznach.
Będą to inwestycje w nowe budynki, dalsza poprawa stanu technicznego oraz walorów estetycznych zabytkowych kamienic. Z drugiej strony - zaproponowane zmiany umożliwią rozwój turystyki, kultury, sportu i gospodarki oraz integrację i wsparcie mieszkańców. Działania skupią się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) na 6 obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Warszawa przeznaczy na ten cel 1,4 mld zł.

 

Więcej informacji o programie rewitalizacji: www.rewitalizacja.um.warszawa.pl

Facebook/na_prawaWarszawa

 

 

 

teatr_instytucja.jpg (full)                     naprawa_cala_1.jpg (full)

 

     współpraca

wspolpraca.jpg (full)

 

     partnerzy

partnerzy.jpg (full)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19