OTWARTA ZĄBKOWSKA 2018
7-8 lipca, 21-22 lipca, 4-5 sierpnia i 23 sierpnia - 2 września

W drugi weekend lipca, po raz czwarty, wystartuje letnia odsłona festiwalu Otwarta Ząbkowska. Wydarzenie organizowane jest od 2015 r. w ramach miejskiego Zintegrowanego Programu Rewitalizacji przez Teatr Powszechny w Warszawie we współpracy z praskimi animatorami, artystami, klubami i organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Hokuspokus, Warszawskie Bractwo Bartne, Stowarzyszenie My, Fundacja Zmiana).


Wydarzenia festiwalowe będą odbywać się w dniach: 7-8 lipca, 21-22 lipca, 4-5 sierpnia oraz od 23 sierpnia do 2 września. W tym czasie ulica Ząbkowska będzie sceną dla różnorodnych działań społeczno-kulturalnych. Poprzednie edycje pokazały, że jej otoczenie potrafi współpracować i aktywnie współuczestniczyć w działaniu. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności Otwarta Ząbkowska stała się swoistym forum społecznościowym. Udało się zintegrować środowiska artystów, przedsiębiorców, społeczników i mieszkańców dzielnicy. W ramach festiwalu odbędą się spektakle, koncerty, liczne wydarzenia dla dzieci, a także akcje performatywne i wydarzenia literackie.


Otwarta Ząbkowska
ponownie zagości w kulturalnej ofercie stolicy, jako jedno z najciekawszych wydarzeń lata – interdyscyplinarne, angażujące rozmaite dziedziny sztuki: literaturę, muzykę, film, sztuki plastyczne i wizualne, teatr i kulinaria. Uzupełnione o różnorodne działania i wpisane w lokalny charakter warsztaty edukacyjne, artystyczne i hobbystyczne, happeningi i akcje w przestrzeni jedynej takiej ulicy
w Warszawie, pozwoli upomnieć się o Pragę, wskazując na jej niezwykłą rolę w miejskiej tkance stolicy.

 

więcej informacji: www.otwartazabkowska.pl i FB: Otwarta Ząbkowska.Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.
 

 

 Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19