Wyniki procedury open call

 

W kwietniu 2021 r. Teatr Powszechny w Warszawie wspólnie z zagranicznymi partnerami zakończył proces wyboru koncepcji nowych spektakli w ramach projektu Face to Faith. Do wszystkich instytucji partnerskich zgłoszono łącznie ponad 400 pomysłów na produkcję spektakli. Do samego Teatru Powszechnego napłynęło 57 zgłoszeń. Bardzo dziękujemy!

 

Międzynarodowy projekt zakłada wyprodukowanie 7 spektakli w latach 2021-2022, przy czym za każdy z nich będą odpowiedzialne poszczególne instytucje partnerskie: Teatr Powszechny w Warszawie, Teatro dei Venti w Modenie, Festiwal Sztuki Współczesnej ANTI w finlandzkim Kuopio, Divadlo pod Palmovkou w Pradze, Sommerblut Kulturfestival e.V. w Kolonii, Teatr Gesher w Tel Awiwie oraz Centrum Sztuki Jam Factory we Lwowie.


Po premierze wyprodukowanej w partnerskiej organizacji, każdy spektakl zostanie zaprezentowany gościnnie w co najmniej jednym mieście partnerskim projektu. Premiery spektakli odbywać się będą w okresie od października 2021 do września 2022 roku. W założeniu spektakle mają być eksploatowane przez dłuższy czas i funkcjonować jako spektakle repertuarowe.

 

 

 

 

Nad przesłanymi do Teatru Powszechnego aplikacjami debatowała komisja, w której skład weszły osoby ze społeczności skupionej wokół teatru oraz jego pracownicy: Alicja Borkowska (reżyserka, animatorka i działaczka społeczna z Fundacji Strefa WolnoSłowa), Natalia Grzędzińska (specjalistka ds. edukacji w Teatrze Powszechnym), Zuzanna Hertzberg (artystka wizualna, artywistka, zaangażowana w prace Forum Przyszłości Kultury), Pavlo Luhovyi (dziennikarz i aktor związany z „Krytyką Polityczną” i Strefą WolnoSłową), Paweł Łysak (dyrektor Teatru Powszechnego) i Paweł Sztarbowski (zastępca dyrektora Teatru Powszechnego ds. programowych).

 

 

W ramach preselekcji, spośród dopuszczonych do ostatniego etapu 53 zgłoszeń (m.in. z Polski, Włoch Ukrainy, Izraela, Grecji, Litwy, Portugalii, Bułgarii, Belgii, Rumunii, Niemiec, Macedonii, Szwecji, Hiszpanii, Islandii i USA), polska komisja skierowała 3 propozycje do finałowego etapu:


1. Antonis Liveropoulos (Grecja) – „Antonis L., a body of faith”.
2. Roza Sarkisian (Ukraina) – „Radio Mariia”.
3. Gabriel Sandu i Elena Morar (Rumunia) – „Who called the fascists to our theatre?”.

 

 

Pod koniec kwietnia wszystkie koncepcje artystyczne nadesłane do 7 partnerów (łącznie ponad 400 ofert!) zostały omówione w ramach dwudniowej konferencji kuratorów. Międzynarodowa komisja dokonała wyboru 7 propozycji, które będą realizowane jako spektakle i wydarzenia performatywne w okresie od października 2021 do września 2022 roku. Po premierach, spektakl każdej instytucji będzie prezentowany gościnnie w co najmniej jednym mieście partnerskim.

 

 

Wybrane w poszczególnych instytucjach produkcje to:

 

➤➤➤ Teatr Powszechny w Warszawie: Roza Sarkisian – „Radio Mariia”

➤➤➤ Teatro dei Venti (Włochy): Associazione Culturale SIDERA

➤➤➤ Festiwal ANTI (Finlandia): Kaino Wennerstrand

➤➤➤ Divadlo pod Palmovkou (Czechy): Alin Neguţoiu

➤➤➤ Sommerblut Kulturfestival (Niemcy): Aleksandra Jakubczak i Elena Morar

➤➤➤ Teatr Gesher (Izrael): Neta Weiner

➤➤➤ Jam Factory Art Center (Ukraina): Dmytro Levytskyi.

 

 

 

 

Jak wyglądała procedura open call? – ogłoszenie i warunki

 

 

„W centrum wiary zawsze znajduje się większa narracja, która umiejscawia nas we wszechświecie”.

 

Zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych artystów i artystki z różnych środowisk do zgłaszania nowych koncepcji projektów związanych z tematem wiary. Wyboru najlepszych ofert dokonał zespół kuratorów reprezentujących wszystkie instytucje partnerskie.

 

 

Co oferowaliśmy?

Face to Faith to miejsce międzynarodowego spotkania, fascynująca sieć kontaktów i wiarygodna platforma produkcyjna. Projekt zapewnia budżet na produkcję każdego z wydarzeń performatywnych. Zgłaszających się prosiliśmy o opisanie swoich potrzeb i zaproponowanie budżetu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

Równość i różnorodność

Kwestie równości, różnorodności i antyrasizmu są stałym elementem naszego procesu kuratorskiego. Do składania swoich propozycji szczególnie zachęcaliśmy artystów ze środowisk zagrożonych i marginalizowanych.

 

Zgłaszanie propozycji

Termin składania propozycji upłynął 14 marca 2021 (o północy czasu środkowoeuropejskiego).

 

Wniosek do jednego z 7 partnerów Face to Faith należało złożyć w j. angielskim tylko za pomocą formularza elektronicznego. Linki do elektronicznych formularzy zgłoszeniowych znajdują się w ogłoszeniach poszczególnych organizacji.

 

Kliknij na poniższe linki, aby przeczytać ogłoszenia organizacji partnerskich dotyczące obszarów tematycznych oraz warunków i harmonogramów produkcji:

 

➤ ANTI - Festiwal Sztuki Współczesnej (Finlandia)

➤ Divadlo pod Palmovkou (Republika Czeska)

➤ Teatr Gesher (Izrael)

➤ Centrum Sztuki Jam Factory (Ukraina)

➤ Sommerblut Kulturfestival eV (Niemcy)

➤ Teatro dei Venti (Włochy)

➤ Teatr Powszechny

 

 

Proces wyboru

Każda z organizacji partnerskich przeprowadziła proces wstępnej selekcji. Ostateczny wybór 7 produkcji Face to Faith został dokonany przez zespół kuratorski złożony z kuratorów wszystkich organizacji partnerskich. Rezultaty naboru zostały ogłoszone pod koniec maja 2021 roku.

 

 

Kontekst projektu

 

U podstaw wiary zawsze leży jakaś większa narracja, która umiejscawia nas we wszechświecie. W prawie wszystkich regionach świata ludzie rozwinęli własne kultury wiary. Różnią się one jednak znacznie pod względem treści i form ekspresji.

 

Wiara, czy to jako zorganizowana religia, czy jako dzielone z innymi wewnętrzne przekonanie, może tworzyć moc integracyjną i umacniać tożsamość grup. Może przełamywać granice i blokady, oferować pocieszenie i nadawać sens życiu.

 

A jednocześnie wiara i religia mogą wykluczać lub dzielić. Mogą radykalizować ludzi do tego stopnia, że akceptują oni tylko własną wiarę i walczą ze wszystkimi innymi. Historia wiary obejmuje również kategoryczne odrzucenie w postaci światopoglądu ateistycznego. A im bardziej pluralistyczne stają się nasze społeczeństwa, tym więcej różnorodności i kreatywności w życiu i działaniach ludzi kierujących się własną wiarą.

 

Tak czy inaczej, jedno jest jasne: nasza wiara mówi nam, kim jesteśmy, kim byliśmy i kim chcemy być.

 

 

***


ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI | Teatr Powszechny | Warszawa, Polska

 

 

Teatr Powszechny to repertuarowy teatr miejski założony ponad siedemdziesiąt lat temu. Od 2016 roku jego program i misję jako publicznej instytucji kultury wyznacza hasło: „Teatr, który się wtrąca”. Stawiamy na różnorodność, zaangażowanie społeczne i aktywność obywatelską, co pozwala nam prowadzić dyskusje wokół kontrowersyjnych tematów. Oprócz produkcji spektakli uznanych reżyserów oraz młodych, początkujących artystów z Polski i zagranicy, organizujemy i prowadzimy liczne działania kulturalne i edukacyjne, współpracujemy z ekspertami i artystami różnych dziedzin, instytucjami kultury i nauki oraz nieformalnymi grupami społecznymi.

 

W Polsce wiara kojarzona jest niemal wyłącznie z katolicyzmem, a w ostatnich latach została zmonopolizowana przez instytucję Kościoła katolickiego i ruchy konserwatywne. „Polak-katolik” to historyczny termin używany obecnie w dyskursie publicznym głównie przez nacjonalistów i przedstawicieli Kościoła jako jedyna definicja polskości. Nieuchronnie wyklucza to wszystkich tych, którzy z różnych powodów się w nią nie wpisują. Wspólnotę i tożsamość buduje się na podziałach i wykluczeniu. Odnosi się to zresztą także do innych krajów. Jaka może być nasza odpowiedź?

 

Zachęcaliśmu kandydatów i kandydatki, by w swoich propozycjach przedstawień wzięli pod uwagę  kontekst społeczny, obszar konfliktów i polityki. Szczególnie interesowały nas projekty podejmujące polskie problemy, a jednocześnie uwzględniające globalny kontekst.

 

 

Czekaliśmy na propozycje, w których zawarto jeden lub więcej z następujących tematów:

– globalny konserwatyzm i odradzający się fundamentalizm oraz ich lokalne reperkusje,

– Nowe Średniowiecze i współczesne krucjaty kontra alternatywne sposoby budowania tożsamości i więzi społecznych,

– strategie oporu wobec autorytarnej i patriarchalnej opresji tkwiącej w Kościele i instytucjach religijnych,

– zabijanie w imię wiary: od mowy nienawiści, nękania, zastraszania przeciwników, po polityczne gry o władzę, konflikty zbrojne i wojny,

– indywidualna wiara kontra narzucona, upaństwowiona religia.

 

 

Teatr Powszechny w ramach procedury open call oferował:

– wsparcie i zaplecze teatru repertuarowego, w tym obsługę techniczną, wyposażenie, nagłośnienie itp.,

– przestrzeń do prób i Scenę Małą,

– produkcję spektaklu oraz prowadzenie pokazów w siedzibie Teatru i podczas wyjazdów,

– w założeniu spektakl ma być eksploatowany przez dłuższy czas i funkcjonować jako spektakl repertuarowy,

– udział 4 aktorów i aktorek z zespołu Teatru Powszechnego,

– kontakt z lokalnymi artystami, aktywistami, dziennikarzami i badaczami  akademickimi,

– zakwaterowanie.

 

*Spektakl mógł być przygototwywany w innej przestrzeni niż Scena Mała.

*Próby: max. 2 miesiące w okresie od września do grudnia 2021 r.

*Premiera: listopad, grudzień 2021 r. lub styczeń 2022 r.

 

 

Więcej informacji: k.kapralska@powszechny.com

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19