Konkurs ofert na realizację działań w ramach projektu Miasto Szczęśliwe, Otwarta Ząbkowska

 

Do 6 czerwca 2017 r. czekamy na pomysły realizacji projektów społecznych i kulturalnych w rejonie ulicy Ząbkowskiej.
Jeśli masz osobowość prawną i pomysł na zrealizowanie działań twórczych w rejonie ulicy Ząbkowskiej, wpisujących się w program letniego festiwalu, zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Można zyskać do 10.000 zł brutto na realizację projektów w okresie 1 lipca – 31 października 2017 roku.

 

Na jakie projekty czekamy? Na takie, które wpiszą się w nasze cele:

  • pobudzanie zaangażowania mieszkańców terenu objętego ZPR w sprawy lokalne,
  • wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
  • wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
  • upowszechnianie kultury poprzez przygotowanie i realizację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki (w szczególności w formie: spektakli, konkursów, przeglądów, spotkań, warsztatów, wystaw, koncertów, etc.),
  • edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży,
  • wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej,
  • upowszechnianie idei tożsamości lokalnej oraz podtrzymywanie tradycji obywatelskich i wielokulturowych,
  • wykorzystanie przestrzeni miejskiej dla sztuki,
  • dodatkowe walory m.in. współpraca kilku podmiotów (partnerstwa), przewidywane działania długofalowe projektu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu!

 

 

regulamin konkursu [pobierz]

pliczek_5.png (full)

 

formularz zgłoszeniowy [pobierz]

pliczek_5.png (full)

 

wzór umowy [pobierz]

pliczek_5.png (full)

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19