Teatr Powszechny im. Z. Hübnera zajmuje budynek o powierzchni 5 944 m2, na działce o powierzchni 0,6 ha przy ul. Zamoyskiego 20.
Właścicielem budynku i działki jest m.st. Warszawa.
Budynek składa się z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej.
Kubatura brutto: 32 449,57 m3. Kubatura netto: 25 959,66 m3.
Całość wyposażenia obiektu i urządzeń scenicznych stanowi własność teatru.
biuletyn informacji publicznejInstytucja Kultury m.st. Warszawy