Teatr Powszechny był pierwszym otwartym po wojnie teatrem w Warszawie. Najpierw działał pod nazwą Teatr Popularny, a od września 1945 roku znany był już, jako Teatr Powszechny. Do końca lat czterdziestych był główną siedzibą warszawskich Miejskich Teatrów Dramatycznych.
Teatr prowadzi dokumentacje archiwalną, w skład, której wchodzą:
• egzemplarze sztuk
• programy, ulotki, afisze
• plakaty
• recenzje i wzmianki prasowe
• zdjęcia archiwalne i promocyjne
• projekty scenografii
• duża część dokumentacji fotograficznej jest również przechowywana w formie elektronicznej
• w skład archiwum wchodzą również nagrania techniczne spektakli

Całość dokumentacji jest udostępniana do korzystania na miejscu, konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu.
Osobą odpowiedzialną za archiwum artystycznej jest sekretarz literacki – Karolina Kapralska.
Wszystkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 22 818 21 92, od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 16.00.
biuletyn informacji publicznejInstytucja Kultury m.st. Warszawy