DYREKTOR TEATRU
Paweł Łysak
telefon: 22 818 15 75
e-mail:
sekretariat@powszechny.com

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PROGRAMOWYCH
Paweł Sztarbowski
telefon: 22 818 15 75
e-mail:
sekretariat@powszechny.com


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Kalka
telefon: 22 818 43 80
e-mail:
a.kalka@powszechny.com

biuletyn informacji publicznejInstytucja Kultury m.st. Warszawy