- przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami artystycznymi i innymi instytucjami kultury we własnej siedzibie i poza nią;
- prezentowanie przedstawień gościnnych, przygotowywanych w innych ośrodkach kultury;
- prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju;
- współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji zadań statutowych;
- współpraca z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali i kongresów działającymi w dziedzinie kultury;
- udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych;
- organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych;
- realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych;
- prowadzenie galerii sztuki i ekspozycji wystaw prezentujących dzieła twórców różnych dyscyplin plastycznych;
- prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru;
- archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz zarządzanie archiwum;
- prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
biuletyn informacji publicznejInstytucja Kultury m.st. Warszawy