Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone w lewej części strony.
Menu służy do wyboru kategorii informacji. Kliknięcie na wybraną kategorię powoduje wyświetlenie informacji należących do tej kategorii. Zawsze można powrócić na stronę początkową klikając „strona główna”. Klikając logo Teatru Powszechnego lub „przejdź do strony teatru”, wracamy na stronę teatru.
W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się logo BIP. Kliknięcie na nie powoduje przejście na stronę główną BIP - www.bip.gov.pl

W „rejestrze zmian” wyświetlane są ostatnie informacje, które zostały zmodyfikowane.

biuletyn informacji publicznejInstytucja Kultury m.st. Warszawy