Manifest Forum Przyszłości Kultury 2017

 

Zbierzmy się! - To hasło połączyło jesienią 2016 r. blisko cztery tysiące uczestników Kongresu Kultury. Spotkaliśmy się w Warszawie i przez trzy dni rozmawialiśmy o kulturze w Polsce. Spotkanie zakończyliśmy przekonaniem, że rozpoczęła się nowa, gorąca dyskusja, której Kongres był ważnym, ale nie jedynym miejscem. Nie mamy wątpliwości, że kultura jest jednym z pól i jednocześnie przedmiotem coraz mocniejszego sporu politycznego. Jego stawka jest podobna jak wówczas, gdy przed stu laty kształtowała się polska niepodległość i gdy wcześniej, przed dwoma wiekami, zawiodły wysiłki, by niepodległość uratować. 

Po kolejnych stu latach na nowo musimy odpowiedzieć, kim jesteśmy i kim chcemy być. Obóz polityczny, który sprawuje władzę od 2015 roku, jasno definiuje swój cel: jest nim odgórne zniesienie pluralizmu społecznego i podporządkowanie życia Polek i Polaków aparatowi państwa narodowego. Podstawowym elementem tej polityki jest redukcja kulturowa. Pod hasłami przywracania tradycyjnych wartości, umacniania narodowej tożsamości i dumy oraz kształtowania patriotyzmu trwa proces przejmowania instytucji kultury, podporządkowywania ich programów ideologii ugrupowania rządzącego, wyjaławiania kultury niezależnej i cenzurowania pracy artystów. Jednocześnie władza rozwija system propagandy programowo posługujący się dezinformacją na skalę przypominającą propagandę PRL. Kultura mylona jest z kultem, krytyka artystyczna dzieł z oceną religijną, a Ministerstwo Kultury zajmuje się jedynie dziedzictwem i historią. Nasila się mowa nienawiści i ksenofobia, coraz częściej znajdująca wyraz w przemocy fizycznej; zagrożone są wolności obywatelskie, panoszą się mizoginia i obskurantyzm.

To właśnie kultura jest istotą sporu i stawką przyszłości. Potrzebujemy całościowej, otwartej i społecznie podzielanej wizji obejmującej wielość i różnorodność doświadczeń, praktyk, gustów; opartej na humanistycznych wartościach, ufundowanych na poszanowaniu godności osoby, praw człowieka i szacunku dla środowiska; czerpiącej z zasobów dziedzictwa lokalnego, narodowego, europejskiego i ogólnoludzkiego.

Świadomi tego wyzwania, nawiązując do dorobku Kongresu Kultury 2016 i jego przesłania, wzywamy: zbierzmy się ponownie! 

Spotkajmy się jesienią 2017 roku, by dyskutować o kulturze w Polsce i jej przyszłości.

Spotkajmy się, by podjąć pracę nad wizją kultury i społeczeństwa Rzeczypospolitej XXI wieku, państwa członkowskiego Unii Europejskiej i odpowiedzialnego członka wspólnoty międzynarodowej.

Spotkajmy się, by podjąć zadanie wymyślenia projektu na przyszłość – stworzenia wizji kultury, o jakiej marzymy, której chcielibyśmy dla nas dziś i dla przyszłych pokoleń. Potrzebujemy nowych opowieści, które przywrócą nam nadzieję oraz sens zaangażowania i działania na rzecz tego, co wspólne. To praca Bildung, o której pisała Maria Janion w liście do Kongresu – praca rozumienia prowadząca do empatii, mądry wysiłek przekształcania siebie i świata wokół. Nie dajmy odebrać sobie wizji przyszłości!

Spotkajmy się! Nie ma alternatywy dla wolnej kultury.

Forum Przyszłości Kultury odbędzie się w dniach 18-19 listopada w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na początku września.

 

 

Organizatorzy Forum Przyszłości Kultury

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19