PAWEŁ ŁYSAK
PAWEŁ ŁYSAK
Director of Powszechny Theater
PAWEŁ SZTARBOWSKI
PAWEŁ SZTARBOWSKI
Deputy Director of Powszechny Theater
Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
tickets 22 818 25 16
22 818 48 19
PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY