Sekretariat

Dział promocji i obsługi widowni

Dział promocji / Sekcja obsługi widowni

Dział administracyjno-gospodarczy

Agata Heft
(specjalistka ds. organizacji pracy biurowej)

Mateusz Węgrzyn
(kierownik działu promocji i obsługi widowni, rzecznik prasowy)

Agnieszka Michałowska
(zastępczyni kierownika działu promocji i obsługi widowni)

Anna Karaban
(specjalistka ds. promocji i nowych mediów)

Michał Szymko
(specjalista ds. promocji i obsługi widowni)

Małgorzata Bokiej

(specjalistka ds. obsługi i rozwoju widowni)

Natalia Cierniak

(koordynatorka dostępności)

 

 

 

Anna Deręgowska 
(kierowniczka sekcji)

Robert Perzanowski
(specjalista ds. obsługi widowni, bileter)

Amelia Dobak

Alicja Durka

Hanna Durka

Daria Kaźmierczak
Natalia Królak

Kamil Laskowski
Krzysztof Lewandowski 

Zuzanna Lorent

Zuzanna Paszkowska

Konrad Suchański

Małgorzata Szelhaus

 

 

 

Małgorzata Szurgot
(kierowniczka działu)
Dariusz Łazarski
(zaopatrzeniowiec-kierowca)
Lidia Dróżdż
Grażyna Dzięcioł
Janusz Gwiazda (portier)
Marlena Kranc (pralnia)
Wanda Maliszewska (starszy portier, informator)

Justyna Michalczyk 

Janina Mojsa (starszy portier, informator)

Edyta Możdżyńska (starszy portier, informator)

Witold Rutkowski (starszy portier, informator)
Elżbieta Śmietana
Elżbieta Wójcik
Dorota Wronek

Tadeusz Zalewski (pracownik gospodarczy)

 

Dział finansowo-księgowy

Specjalistka ds. koordynacji projektów i impresariatu

Dział spraw pracowniczych

 

Specjalistka ds. BHP

Wioletta Orzechowska
(główna księgowa)

Katarzyna Kruk
(zastępczyni głównej księgowej)
Teresa Krosnowska-Komosa 
(specjalistka ds. księgowych)
Danuta Mikołajczyk

(specjalistka ds. finansowo-księgowych, kasjer główny)
Anna Bokszczanin
(specjalistka ds. rachuby płac)

Magdalena Płyszewska

Anna Ameljańczyk

Halina Jezierska

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19