Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej

 

data publikacji strony: 10.03.2013
data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 17.05.2024

 

Zgodność z ustawą o dostępności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
1. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.
2. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych itp.).
3. Brak audiodeskrypcji dla materiałów wideo i multimedialnych.
4. Częściowy brak opisów łatwych do czytania i zrozumienia (ETR – Easy To Read). 

 

Deklaracja
Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika umieszczone na stronie internetowej Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie przedstawione są użytkownikom w dostępny dla nich sposób. Treści są rozróżnialne, uhierarchizowane oraz prezentowane na różne sposoby, bez utraty informacji czy struktury. Zostały zaplanowane tak, aby żadna funkcjonalność nie posiadała limitu czasu. Strona nie projektuje migających treści, które mogłyby negatywnie wpływać na układ nerwowy człowieka, a poruszania się po niej nie zakłócają żadne dodatkowe komunikaty, czy aktualizacje. Język strony jest przejrzysty i zrozumiały, a sama treść wystarczająco rzetelna, by mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych odbiorców, włączając technologie asystujące.

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 11.05.2020.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 17.05.2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiszowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety – jednak automatyczne dostosowanie modułu strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego nie jest odpowiednie i funkcjonalne. Teatr Powszechny w Warszawie nie oferuje własnych, osobnych aplikacji mobilnych.

 

Dostępność architektoniczna

ADRES
ul. Jana Zamoyskiego 20
dzielnica: Praga Południe
03-801 Warszawa

 

KOORDYNATORKI DOSTĘPNOŚCI
Natalia Cierniak
tel./SMS: 798 033 800
n.cierniak@powszechny.com

Anna Deręgowska
tel./SMS: 516 859 374
wtorek – piątek: 17:00 – do rozpoczęcia ostatniego spektaklu;
sobota – niedziela: godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.

 

WEJŚCIE DO TEATRU
Do Teatru prowadzą 3 wejścia: wejście główne, wejście od kawiarni Stół Powszechny – wejście do restauracji oraz wejście na Scenę InSzPer, po prawej stronie od wejścia głównego. 

Wszystkie wejścia do Teatru znajdują się na poziomie chodnika, bez konieczności używania pochylni, szerokość drzwi, których oba skrzydła mogą być otwarte na oścież, jest wystarczająca dla osoby poruszającej się na wózku.

 

DOJAZD DO TEATRU

rowerem
Przed Teatrem na rowerzystów czekają profesjonalne stojaki rowerowe oraz stacja wypożyczalni rowerów Veturilo.

samochodem
Parking strzeżony (płatny) przy Teatrze. Parking niestrzeżony po drugiej stronie Alei Zielenieckiej, na błoniach Stadionu Narodowego.

metrem
M2 (II linia metra); stacja: Stadion Narodowy

tramwajem
przystanek: Al. Zieleniecka 05 –> Kijowska, linie: 3, 6, 7, 25, 26
przystanek: Al. Zieleniecka 06 –> Lubelska, linie: 3, 6, 22, 26
przystanek: Al. Zieleniecka 07 –> Rondo Waszyngtona, linie: 7, 22, 25

autobusem
przystanek: Al. Zieleniecka 01 –> Rondo Waszyngtona, linie: 123, 138, 146, 147, 166, 509, 517, N02
przystanek: Al. Zieleniecka 02 –> Kijowska, linie: 123, 138, 146, 147, 166, 509, 517, N02
przystanek: Al. Zieleniecka 03 –> Kijowska, linie: N03, N21, N71
przystanek: Al. Zieleniecka 04 –> Lubelska, linie: 125, 135, 202, N03, N21, N71
przystanek: Al. Zieleniecka 09 –> Sokola, linie: 125, 135, 202.

Szybką Koleją Miejską (SKM)
linie: S1 i S2, przystanek: Warszawa Stadion

Kolejami Mazowieckimi (KM)
przystanki: Warszawa Stadion i Warszawa Wschodnia

Zaplanuj podróż komunikacją miejską na: jakdojade.pl

 

KASA BILETOWA i SZATNIE
W obiekcie znajduje się jeden punkt kasowy oraz ogólnodostępne dwie szatnie na parterze (jedna dla Sceny Małej, w głównym foyer, druga, większa, dla Sceny Dużej, w dalszym foyer). Kasjer oraz szatniarze mają możliwość wyjścia z kasy/szatni i indywidualnej obsługi widza. 

 

TEATR BEZ BARIER
Teatr Powszechny dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością (udogodnienia architektoniczne, przystosowane toalety i szerokie windy). Osoby, które potrzebowałyby dodatkowej pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorami dostępności minimum 3 dni przed wizytą w Teatrze, w celu omówienia szczegółów.

 

INFORMACJE DLA OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH
Teatr wyposażony jest w udogodnienia umożliwiające poruszanie się na wózku po terenie holu kasowego, foyer oraz widowni wszystkich trzech scen. Do holu kasowego można dostać się bezpośrednio z chodnika. Do foyer głównego prowadzą szerokie drzwi, które przed spektaklem są zawsze otwarte. Widownia Sceny Dużej znajduje się na parterze Teatru. Na widownię Sceny Małej i Sceny InSzPer można dostać się windą. Przy każdej ze scen znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

 

SCENA DUŻA
Scena Duża znajduje się na parterze (wejście główne).
Scena posiada 2 dodatkowe wejścia na parterze przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
Po obu stronach widowni znajdują się przejścia pochylne. Pierwsze i ostatnie miejsce w każdym rzędzie strefy I może być przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które podczas spektaklu chciałyby siedzieć w fotelu teatralnym (wózek może stanąć obok miejsca, na którym siedzi widz).
Osoby, które chcą oglądać spektakl siedząc na wózku, mogą zająć miejsca przy I i II rzędzie, po obu stronach widowni. Szatnia Sceny Dużej znajduje się we foyer głównym Teatru, na parterze. Aby dostać się do szatni, należy skorzystać z podjazdu lub pokonać 4, oznaczone żółto-czarną taśmą, schody.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, we foyer-galerii, w pobliżu trzeciego wejścia na widownię Sceny Dużej. Scena Duża posiada balkon, który nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

 

SCENA MAŁA
Scena Mała znajduje się na 1. piętrze (wejście główne). Dla widzów dostępna jest winda. Trzy miejsca w pierwszym rzędzie, po obu stronach widowni, mogą być przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które podczas spektaklu chciałyby siedzieć w fotelu teatralnym.
Osoby, które chcą oglądać spektakl siedząc na wózku, mogą zająć miejsca przy I rzędzie, po obu stronach widowni.
Szatnia Sceny Małej znajduje się na parterze, po lewej stronie holu kasowego.  
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze, po prawej stronie od wejścia na Scenę Małą.

 

SCENA InSzPer
Scena InSzPer posiada oddzielne wejście, po prawej stronie od wejścia głównego do Teatru i znajduje się na 1. piętrze. Dla widzów dostępna jest winda. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na 2. piętrze.

 

INFORMACJE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU
Teatr organizuje co pewien czas pokazy spektakli z audiodeskrypcją. 

 

INFORMACJE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU
Teatr posiada stałą pętlę indukcyjną zarówno na widowni Sceny Dużej, jak i w kasie biletowej. 
Teatr organizuje co pewien czas pokazy spektakli z tłumaczeniem na język migowy. 

 

SALA WARSZTATOWA
W Teatrze, na poziomie –1, znajduje się sala warsztatowa. Uczestnicy warsztatów mogą korzystać z windy. 

 

SYSTEMY ALARMOWE
System alarmowy ma wyłącznie formę dźwiękową, bez sygnałów wizualnych. W przypadku konieczności ewakuacji, realizowana jest procedura koordynacji ewakuacji, nadzorowana przez strażaka oraz obsługę widowni.

 

INFORMACJE DODATKOWE
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Program

Teatr Powszechny co roku uczestniczy w Tygodniu Kultury bez Barier. Organizuje spotkania i warsztaty z aktorami, wystawy kostiumów i rekwizytów, pokazy efektów specjalnych (światło/dźwięk) oraz spacery po przestrzeniach na co dzień niedostępnych dla widzów.

W latach ubiegłych Teatr współpracował z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i Fundacją Kultury bez barier. W ramach projektu „Poza Ciszą i Ciemnością” zostały zrealizowane spektakle z audiodeskrypcją i napisami: 15 maja 2011 „Zły”, w reż. Jana Buchwalda; 10 listopada 2011 „Koriolan”, w reż. Gabriela Gietzky’ego; 12 grudnia 2011 „Pornografia” w reż. Waldemara Śmiagasiewicza; 17 listopada 2012 „Dzień Walentego” w reż. Iwony Kempy; 25 maja 2012 „Zbrodnia i kara”, w reż. Waldemara Śmigasiewicza; 9 maja 2013 „Wariat i zakonnica”, w reż. Igora Gorzkowskiego; 7 czerwca 2015 „Wojna i pokój” w reż. Marcina Libera. 

W ramach Festiwalu Kultury Bez Barier zostały zrealizowane spektakle z audiodeskrypcją: 13 października 2018 „Superspektakl” w reż. Justyny Sobczyk i Jakuba Skrzywanka; 5 października 2019 „Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących” w reż. Alicji Borkowskiej; a z tłumaczeniem na PJM: 4 października 2019 „Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących” w reż. Alicji Borkowskiej; 1 października 2020 „Upadanie” w reż. Árpáda Schillinga; 10 października 2021 „Twarzą w twarz” w reż. Mai Kleczewskiej oraz 7 października 2022 „1984” w reż. Barbary Wysockiej. 

22 maja 2021 r. na platformie VOD Teatru Powszechnego zagraliśmy online spektakl „Ronja, córka zbójnika” w reż. Anny Ilczuk z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

W ramach projektu „Kultura bez barier”,  realizowanego przez PFRON, zagraliśmy spektakle z tłumaczeniem na PJM: 20 października 2022 r. „Radio Mariia” w reż. Rozy Sarkisian, 10 listopada 2022 r. „Mefisto” w reż. Agnieszki Błońskiej, 3 grudnia 2022 r. „Ronja, córka zbójnika” w reż. Anny Ilczuk, 11 stycznia 2023 r. „Orlando. Biografie” w reż. Agnieszki Błońskiej.
Dodatkowo Pracownicy Sekcji Obsługi Widowni brali udział w warsztatach antydyskryminacyjnych i szkoleniach z obsługi Widzów z niepełnosprawnościami.

 

Projekt Teatr na migi 
W ramach projektu Teatr na migi w listopadzie 2015 roku w Teatrze Powszechnym odbyły się warsztaty dla młodzieży prowadzone przez aktorki – Paulinę Holtz i Karinę Seweryn. Uczestnicy warsztatów mogli poznać kulisy Teatru, odwiedzić pracownie, magazyny kostiumów, perukarnię, garderoby, bufet teatralny oraz scenę. Warsztaty i spacer odbywały się z udziałem tłumacza języka migowego.

Teatr na Migi to projekt, który miał przybliżyć głuchym świat teatru - bogaty i fascynujący, w Polskim Języku Migowym. W ramach projektu odbyły się trzy warsztaty w trzech teatrach warszawskich – Powszechnym, Studio i Dramatycznym. Podczas warsztatów uczestnicy znajdowali nowe znaki migowe dla pojęć teatralnych. Efektem pracy uczestników warsztatów, konsultantów i tłumacza ma być stworzenie Słownika pojęć teatralnych w PJM.

Projekt Teatr na migi dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Teatr 2015 – Promesa.

 

Wydarzenia w ramach grantu PFRON
Projekt „Teatr POWSZECHNY” otrzymał grant w ramach przedsięwzięcia „Kultura bez barier”, który realizowany był w sezonie 2022/2023, a dokładniej od września 2022 do czerwca 2023. Jego celem było zwiększenie dostępności oferty kulturalnej i edukacyjnej Teatru, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Zadania, które realizował Teatr, to między innymi: prezentacja spektakli z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy, zajęcia edukacyjne i warsztaty dla widzów z zakresu dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami oraz montaż pętli indukcyjnych na widowni Sceny Dużej i w kasie biletowej. Przeprowadzono również warsztaty dla pracowników Teatru, które podniosły kompetencje w zakresie współpracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Projekt „Kultura bez barier” realizowany był dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu „Kultura bez barier”,  realizowanego przez PFRON, zagraliśmy spektakle:
– 20 października 2022 r. – „Radio Mariia” w reż. Rozy Sarkisian z tłumaczeniem na PJM
– 10 listopada 2022 r. – „Mefisto” w reż. Agnieszki Błońskiej z tłumaczeniem na PJM
– 3 grudnia 2022 r. – „Ronja, córka zbójnika” w reż. Anny Ilczuk z tłumaczeniem na PJM
– 11 stycznia 2023 r. – „Orlando. Biografie” w reż. Agnieszki Błońskiej z tłumaczeniem na PJM
– 30 marca 2023 r. – „Dobrobyt” z tłumaczeniem na PJM oraz napisami polskimi dla Głuchych lub niedosłyszących czytających w j. polskim  
– 14 kwietnia 2023 – „Radio Mariia” w reż. Rozy Sarkisian z audiodeskrypcją
– 25 kwietnia 2023 r. – „Ronja, córka zbójnika” z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na PJM
– 3 czerwca 2023 r. – „Tęsknica” w reż. Pameli Leończyk z tłumaczeniem na PJM, audiodeskrypcją oraz napisami polskimi dla Głuchych lub niedosłyszących czytających w j. polskim. 

Dodatkowe wydarzenia dla widzów z niepełnosprawnościami:
– 26 listopada 2022 i 2 kwietnia 2023 – wycieczka po teatrze tłumaczona na Polski Język Migowy
– 1 kwietnia i 3 czerwca 2023 – warsztaty aktorskie z Natalią Lange tłumaczone na PJM
– 15 kwietnia i 7 maja 2023 – warsztaty aktorskie z Oskarem Stoczyńskim tłumaczone na PJM
– 21, 22 i 25 kwietnia 2023 r. – warsztaty do spektaklu „Ronja, córka zbójnika” wprowadzające w świat Głuchych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe dotyczące deklaracji

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami kontaktowymi są: 
Natalia Cierniak, n.cierniak@powszechny.com, 798 033 800.
Mateusz Węgrzyn, m.wegrzyn@powszechny.com, +48 22 818 21 92.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek rzecznika praw obywatelskich: www.rpo.gov.pl