Celem edukacji w Teatrze Powszechnym jest włączanie uczestników w aktywny proces twórczy. Proponujemy dzieciom, młodzieży, dorosłym i nauczycielom praktyczne narzędzia warsztatowe, za pomocą których mogą wzmacniać swój potencjał twórczy.

Odwołując się do doświadczeń uczestników i korzystając z aktywizujących metod pracy teatralnej, staramy się rozbudzać zdolność krytycznego czytania sztuki oraz rzeczywistości. Chcemy, by teatr był miejscem kreatywnych spotkań i doświadczania siebie przez sztukę. Zapraszamy do zapoznania się z działaniami edukacyjnymi.