premiere
19 September 2014
stage
inszper

PHOTO GALLERY

VIDEO

CAST
ADAM  PATER
ADAM PATER
Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
tickets 22 818 25 16
22 818 48 19