premiere
30 June 1977
stage
scena duża

PHOTO GALLERY

CAST
MIROSŁAWA DUBRAWSKA
DANUTA KOWALSKA
DOROTA KWIATKOWSKA
JOLANTA LOTHE
GRAŻYNA MARZEC
EWA POKAS
ANNA SKOWROŃ
MONIKA SOŁUBIANKA
JOANNA ŻÓŁKOWSKA
BOGUSŁAW AUGUSTYN
MARIUSZ BENOIT
PIOTR CIEŚLAK
MACIEJ GÓRAJ
ANDRZEJ GRĄZIEWICZ
ZBIGNIEW GRUSZNIC
EDMUND KARWAŃSKI
EDMUND KARWAŃSKI
WŁADYSŁAW KOWALSKI
OLGIERD ŁUKASZEWICZ
KRZYSZTOF MAJCHRZAK
RAFAŁ MICKIEWICZ
BRONISŁAW PAWLIK
MAREK PEREPECZKO
FRANCISZEK PIECZKA
ANDRZEJ PISZCZATOWSKI
WOJCIECH PSZONIAK
MACIEJ RAYZACHER
JAN TADEUSZ STANISŁAWSKI
ANDRZEJ SZALAWSKI
MACIEJ SZARY
MACIEJ SZARY
ANDRZEJ WASILEWICZ
WIESŁAW WIEREMIEJCZYK
ROMAN WILHELMI
MARIAN WIŚNIOWSKI
ANDRZEJ WYKRĘTOWICZ
Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
tickets 22 818 25 16
22 818 48 19