Lot nad kukułczym gniazdem
Dale Wasserman
reżyseria
Zygmunt Hübner
przekład: Bronisław Zieliński
premiera
30 czerwca 1977
scena
scena duża

GALERIA ZDJĘĆ

OBSADA
MIROSŁAWA DUBRAWSKA
Siostra Ratched
DANUTA KOWALSKA
Siostra Flinn
DOROTA KWIATKOWSKA
Sandra
JOLANTA LOTHE
Candy Starr
GRAŻYNA MARZEC
Siostra Flinn
EWA POKAS
Candy Starr
ANNA SKOWROŃ
Candy Starr
MONIKA SOŁUBIANKA
Sandra
JOANNA ŻÓŁKOWSKA
Candy Starr/Sandra
BOGUSŁAW AUGUSTYN
Fredericks
MARIUSZ BENOIT
Scanlon
PIOTR CIEŚLAK
Martini
MACIEJ GÓRAJ
Doktor Spivey
ANDRZEJ GRĄZIEWICZ
Pielęgniarz Warren
ZBIGNIEW GRUSZNIC
Ruckly
EDMUND KARWAŃSKI
EDMUND KARWAŃSKI
Pielęgniarz Turkle
WŁADYSŁAW KOWALSKI
Cheswick
OLGIERD ŁUKASZEWICZ
Billy Bibbit
KRZYSZTOF MAJCHRZAK
Sefelt
RAFAŁ MICKIEWICZ
Ruckly
BRONISŁAW PAWLIK
Dale Harding
MAREK PEREPECZKO
Wódz Bromden
FRANCISZEK PIECZKA
Wódz Bromden
ANDRZEJ PISZCZATOWSKI
Doktor Spivey
WOJCIECH PSZONIAK
Randle Patrick Mc Murphy
MACIEJ RAYZACHER
Fredericks
JAN TADEUSZ STANISŁAWSKI
Cheswick
ANDRZEJ SZALAWSKI
płk Matterson
MACIEJ SZARY
Martini
MACIEJ SZARY
Sefelt
ANDRZEJ WASILEWICZ
Pielęgniarz Williams
WIESŁAW WIEREMIEJCZYK
Pielęgniarz Williams
ROMAN WILHELMI
Randle Patrick Mc Murphy
MARIAN WIŚNIOWSKI
płk Matterson
ANDRZEJ WYKRĘTOWICZ
płk Matterson

TWÓRCY

reżyseria - Zygmunt Hübner

scenografia - Kazimierz Wiśniak

RECENZJE
  • Uproszczenia, aluzje, i wieloznaczności zawarte w Locie nad kukułczym gniazdem w istocie ułatwiają przyjęcie sztuki jako wyrazu postawy z jakiej współczesny Amerykanin patrzy na otaczający go świat. Jest to postawa rezygnacji. Człowiek dąży do wolności ogólnej, ale jest przecież cząstką wielkiego kombinatu społecznego, który pochwala, umacnia i chroni w jednostce przede wszystkim jej konformizm, bo on nie sprawia kłopotów władzy uosabianej w sztuce przez Wielką Pielęgniarkę w istocie rządzącą całym zakładem. Człowiek dąży do wolności wewnętrznej, ale wychowanie, system wzorców, system nakazów i zakazów społecznych sprawia, że gotów jest i z tej wolności zrezygnować za cenę akceptacji przez otoczenie.   Stanisław Grzelecki, Życie Warszawy, nr 240, 11.10.1977
  • Jest to historia zdrowego człowieka, który znalazł się w szpitalu dla umysłowo chorych. I jest to historia stopniowego odkrywania mechanizmu rządzącego tym zamkniętym światem, mechanizmu logicznego i celowego, którego podstawę stanowi obłęd. (...) Po entuzjastycznym przyjęciu powieści przez kryrtykę w roku 1962, Lot nad kukułczym gniazdem w teatralnej wersji Wassermana nie doczekał się uznania. (...) Dopiero film Formana nagrodzony pięcioma Oscarami stał się wielkim wydarzeniem. Trzeba też przyznać, że aktorzy, którzy zagrali w warszawskim przedstawieniu role mające już takie wykonanie nie mogli się czuć zbyt lekko. Ale i całe przedstawienie i właśnie te główne role znakomite. W spektaklu Hübnera jest i bez błędów odtworzona atmosfera, i pełne odczytanie tekstu. Jan Kłossowicz, Literatura, nr 41, 13.10.1977
NAGRODY

Nagrody XIX Kaliskich Spotkań Teatralnych w 1979 r. dla Zygmunta Hübnera za reżyserię, Romana Wilhelmiego, Mirosławy Dubrawskiej i Olgierda Łukaszewicza za kreacje aktorskie; przedstawienie uhonorowano również nagrodą publiczności.

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19