scena
duża
Face to Face
Maja Kleczewska
Flights
Michał Zadara
Heart of Darkness
Paweł Łysak
Prosperity
Árpád Schilling
Devils
Agnieszka Błońska
Mein Kampf
Jakub Skrzywanek
The Divine Comedy
Krzysztof Garbaczewski
The Curse
Oliver Frljić
The Peasants
Krzysztof Garbaczewski
1984
Barbara Wysocka
The Books of Jacob
Ewelina Marciniak
Damascus 2045
Omar Abusaada
Falling
Árpád Schilling
Mephisto
Agnieszka Błońska
The Bacchae
Maja Kleczewska
The Trial
Krystian Lupa
The Rage
Maja Kleczewska
Julius Caesar
Barbara Wysocka
scena
mała
Is starts with bees
Alicja Borkowska
Nature Morte
Agnieszka Jakimiak
Ali: Fear Eats the Soul
Agnieszka Jakimiak
Justice
Michał Zadara
Lawrence of Arabia
Weronika Szczawińska
Superplay
Justyna Sobczyk, Jakub Skrzywanek
Nietota
Krzysztof Garbaczewski
Anger
Małgorzata Wdowik
The Animals
Alicja Borkowska
na
wyjeździe
Movies from the smog era
Michał Zadara
Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
tickets 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI