MIASTO SZCZĘŚLIWE – Festiwal Sztuki i Społeczności
maj - grudzień 2019

John Cage w tekście „Przeludnienie i sztuka” z 1992 roku pisał, że przeludnienie nie jest tak wielkim problemem, jak obojętność między ludźmi i kryzys relacji. Zastanawiał się, jak przekształcić społeczną strukturę ekonomiczną z kategorii zysku, własności i skuteczności na rzecz użyteczności, samoorganizacji, wzajemnej troski i odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Widział w tym ideał twórczego życia.

Festiwal Miasto Szczęśliwe, wpisujący się w Program Rewitalizacji Pragi, jest poświęcony właśnie budowaniu relacji – pomiędzy instytucjami, organizacjami, ruchami sąsiedzkimi i innymi społecznościami. Rewitalizację rozumiemy jako potrzebę nowej wizji świata, opartego na współpracy i wzajemnym szacunku, a także jako kreowanie nowych typów relacji. Ich podstawą są małe wspólnoty oraz nowe formy sąsiedztwa.

Festiwal Miasto Szczęśliwe to przestrzeń wspólnych działań artystów, aktywistów i pedagogów. Tegoroczna edycja skupiona będzie głównie na tematach ekologicznych i feministycznych. Realizowane działania powstają we współpracy z Fundacją Zmiana, Fundacją Strefa WolnoSłowa, CENTRALĄ i Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru. Planujemy także dwie nowe premiery („Diabły” w reż. Agnieszki Błońskiej i „Ach, jakże godnie żyli” w reż. Marcina Libera), stawiające pytania o polityczny potencjał teatru i nowe, wspólnotowe modele pracy. Organizujemy szereg działań edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. wycieczki po teatrze, kostiumowe warsztaty międzypokoleniowe, warsztaty aktorskie, warsztaty do spektakli). Ważnym elementem będzie także współpraca z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym.

 

 

 

 

 

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

 

Więcej informacji o programie Rewitalizacji: www.rewitalizacja.um.warszawa.pl

 

 


Partnerzy: Fundacja Strefa WolnoSłowa, Fundacja Zmiana, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

         

 

 


 Współpraca: CENTRALA, kolektyw Dream Adoption Society, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

       

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19