„Jestem zwolennikiem teatru, który się wtrąca” – pisał patron Teatru Powszechnego, Zygmunt Hübner, precyzując: „Teatru, który się wtrąca do polityki, do życia społecznego i do najbardziej intymnych spraw ludzkich. Teatru, który w tych sprawach ma własne zdanie, otwarcie je wypowiada i stara się go bronić – ze sceny, ma się rozumieć”.

        Chcemy, by te słowa nie były jedynie sloganem czy teatrologiczną ciekawostką. Zależy nam, by stały się one żywą ideą określającą przestrzeń działań artystycznych i edukacyjnych planowanych w Teatrze Powszechnym. Chcielibyśmy w naszych działaniach nawiązywać do najlepszych tradycji tego miejsca i poprzez różnorodne formy teatralne, korzystając z utworów współczesnych i twórczych reinterpretacji klasyki, dyskutować z widzami na gorące tematy. Dyskutować, a zatem nie akceptować, ale ważyć racje, spierać się, a czasem również prowokować i uwyraźniać tematy zepchnięte na margines debaty publicznej.

        Dlatego też planowane przez nas premiery połączone zostaną w szersze bloki tematyczne, stwarzając przestrzeń dla dyskusji i współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, innymi instytucjami, a przede wszystkim – z widzami. Oprócz premier, które oczywiście powinny być najważniejszym elementem każdego poważnego teatru, chcemy, by Teatr Powszechny im. Zygmunta  Hübnera był miejscem otwartym na szeroko pojęte działania edukacyjne, warsztaty, cykle debat, wykłady, koncerty, wystawy, a także na wszelkie inicjatywy społeczne. Chcemy, by było to miejsce otwarte dla wszystkich.

 

 

Paweł Łysak, Dyrektor Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera 

Paweł Sztarbowski, Zastępca Dyrektora ds. Programowych

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://aktivist.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/

PARTNERZY
http://freshmail.pl/