ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Z TEATREM POWSZECHNYM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie zaprasza organizacje pozarządowe działające w sferze kultury do składania ofert na wynajem i zagospodarowanie przestrzeni dawnego DAS (Dream Adoption Society) – sceny z osobnym wejściem od południowej strony Teatru.

 

Oferta powinna zawierać propozycję działań artystycznych w ramach własnego finansowania organizacji, a także współpracy z Teatrem w zakresie działalności kulturalno-edukacyjnej z ewentualnymi pomysłami na ich sfinansowanie.

 

Teatr Powszechny oferuje wynajęcie tej przestrzeni (pow. 90 m kw.) wraz z zapleczem (pow. 52 m kw.) i niezbędnym wyposażeniem scenicznym. Zależy nam na propozycjach działań innowacyjnych, poszukiwań artystycznych, promocji młodych twórczyń i twórców. Liczymy, że miejsce to będzie również otwarte na współpracę z różnymi artystkami, artystami i kolektywami nieposiadającymi własnej przestrzeni. Oferta powinna zawierać również propozycje programu otwartego dla widzów.

 

Oczekujemy ogólnej idei programowej oraz przedstawienia zarysu działań artystycznych i edukacyjnych krótko- oraz długoterminowych (do 4 lat).

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do składania propozycji swoich programów dotyczących współpracy z Teatrem w zakresie działań artystycznych i edukacyjnych.

 

 

Prosimy o składanie ofert do dnia 15 października 2021 r. na adres e-mail: sekretariat@powszechny.com lub bezpośrednio do sekretariatu Teatru.

 


Osoba do kontaktu:

Małgorzata Szurgot – Kierowniczka Działu Administracyjno-Gospodarczego (informacje dot. przestrzeni), tel. 515 138 887.

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI