Zakończenie procedury open call w ramach projektu Face to Faith

 

„W centrum wiary zawsze znajduje się większa narracja, która umiejscawia nas we wszechświecie”.

 

 

Face to Faith to międzynarodowy projekt współpracy mający na celu poznanie różnorodności znaczeń, jakie niesie ze sobą „wiara” w społeczeństwach europejskich. 7 partnerskich organizacji i instytucji – teatrów i festiwali z Czech, Finlandii, Niemiec, Włoch, Izraela, Polski i Ukrainy – będzie badać „wiarę” poprzez konferencje i produkcje z dziedziny sztuk performatywnych.

 

 

Zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych artystów i artystki z różnych środowisk do zgłaszania nowych koncepcji projektów związanych z tematem wiary. Termin końcowy składania propozycji minął 14 marca 2021 roku. Do wszystkich instytucji partnerskich zgłoszono łącznie ponad 400 pomysłów na produkcję spektakli. Do samego Teatru Powszechnego napłynęło 57 zgłoszeń. Bardzo dziękujemy! Przed nami kolejny etap– wybór najlepszych ofert, którego dokona zespół kuratorów reprezentujących wszystkie instytucje partnerskie.

 

 

Projekt Face to Faith zakłada wyprodukowanie 7 nowych spektakli, przy czym za każdy z nich będzie odpowiedzialna jedna z siedmiu partnerskich instytucji.
Po premierze wyprodukowanej w partnerskiej organizacji, każdy spektakl zostanie zaprezentowany gościnnie w co najmniej jednym mieście partnerskim projektu. Premiery spektakli odbędą się w okresie od października 2021 do września 2022 roku. W założeniu spektakle mają być eksploatowane przez dłuższy czas i funkcjonować jako spektakle repertuarowe. Więcej informacji na temat harmonogramu znajduje się poniżej.

 

 

Projekt Face to Faith jest współfinansowany przez Program Unii Europejskiej Kreatywna Europa”.

 

 

 

Co oferujemy?

Face to Faith to miejsce międzynarodowego spotkania, fascynująca sieć kontaktów i wiarygodna platforma produkcyjna. Projekt zapewnia budżet na produkcję każdego z wydarzeń performatywnych. Zgłaszających się prosiliśmy o opisanie swoich potrzeb i zaproponowanie budżetu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 

Równość i różnorodność

Kwestie równości, różnorodności i antyrasizmu są stałym elementem naszego procesu kuratorskiego. Do składania swoich propozycji szczególnie zachęcaliśmy artystów ze środowisk zagrożonych i marginalizowanych.

 

 

Zgłaszanie propozycji

Termin składania propozycji upłynął 14 marca 2021 (o północy czasu środkowoeuropejskiego).

 

Wniosek do jednego z 7 partnerów Face to Faith należało złożyć w j. angielskim tylko za pomocą formularza elektronicznego. Linki do elektronicznych formularzy zgłoszeniowych znajdują się w ogłoszeniach poszczególnych organizacji.

 

 

Kliknij na poniższe linki, aby przeczytać ogłoszenia organizacji partnerskich dotyczące obszarów tematycznych oraz warunków i harmonogramów produkcji:

 

➤ ANTI - Festiwal Sztuki Współczesnej (Finlandia)

➤ Divadlo pod Palmovkou (Republika Czeska)

➤ Teatr Gesher (Izrael)

➤ Centrum Sztuki Jam Factory (Ukraina)

➤ Sommerblut Kulturfestival eV (Niemcy)

➤ Teatro dei Venti (Włochy)

➤ Teatr Powszechny

 

 

Proces wyboru

Każda z organizacji partnerskich przeprowadzi proces wstępnej selekcji. Ostateczny wybór 7 produkcji Face to Faith zostanie dokonany przez zespół kuratorski złożony z kuratorów wszystkich organizacji partnerskich. Rezultaty naboru zostaną ogłoszone do końca maja 2021 roku.

 

 

Kontekst projektu

 

U podstaw wiary zawsze leży jakaś większa narracja, która umiejscawia nas we wszechświecie. W prawie wszystkich regionach świata ludzie rozwinęli własne kultury wiary. Różnią się one jednak znacznie pod względem treści i form ekspresji.

 

Wiara, czy to jako zorganizowana religia, czy jako dzielone z innymi wewnętrzne przekonanie, może tworzyć moc integracyjną i umacniać tożsamość grup. Może przełamywać granice i blokady, oferować pocieszenie i nadawać sens życiu.

 

A jednocześnie wiara i religia mogą wykluczać lub dzielić. Mogą radykalizować ludzi do tego stopnia, że akceptują oni tylko własną wiarę i walczą ze wszystkimi innymi. Historia wiary obejmuje również kategoryczne odrzucenie w postaci światopoglądu ateistycznego. A im bardziej pluralistyczne stają się nasze społeczeństwa, tym więcej różnorodności i kreatywności w życiu i działaniach ludzi kierujących się własną wiarą.

 

Tak czy inaczej, jedno jest jasne: nasza wiara mówi nam, kim jesteśmy, kim byliśmy i kim chcemy być.

 

 

 

***

 

 

ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI | Teatr Powszechny | Warszawa, Polska

 

 

Teatr Powszechny to repertuarowy teatr miejski założony ponad siedemdziesiąt lat temu. Od 2016 roku jego program i misję jako publicznej instytucji kultury wyznacza hasło: „Teatr, który się wtrąca”. Stawiamy na różnorodność, zaangażowanie społeczne i aktywność obywatelską, co pozwala nam prowadzić dyskusje wokół kontrowersyjnych tematów. Oprócz produkcji spektakli uznanych reżyserów oraz młodych, początkujących artystów z Polski i zagranicy, organizujemy i prowadzimy liczne działania kulturalne i edukacyjne, współpracujemy z ekspertami i artystami różnych dziedzin, instytucjami kultury i nauki oraz nieformalnymi grupami społecznymi.

 

W Polsce wiara kojarzona jest niemal wyłącznie z katolicyzmem, a w ostatnich latach została zmonopolizowana przez instytucję Kościoła katolickiego i ruchy konserwatywne. „Polak-katolik” to historyczny termin używany obecnie w dyskursie publicznym głównie przez nacjonalistów i przedstawicieli Kościoła jako jedyna definicja polskości. Nieuchronnie wyklucza to wszystkich tych, którzy z różnych powodów się w nią nie wpisują. Wspólnotę i tożsamość buduje się na podziałach i wykluczeniu. Odnosi się to zresztą także do innych krajów. Jaka może być nasza odpowiedź?

 

Zachęcamy kandydatów i kandydatki, by w swoich propozycjach przedstawień brali pod uwagę  kontekst społeczny, obszar konfliktów i polityki. Szczególnie interesują nas projekty podejmujące polskie problemy, a jednocześnie uwzględniające globalny kontekst.

 

 

Czekaliśmy na propozycje, w których zawarto jeden lub więcej z następujących tematów:

– globalny konserwatyzm i odradzający się fundamentalizm oraz ich lokalne reperkusje,

– Nowe Średniowiecze i współczesne krucjaty kontra alternatywne sposoby budowania tożsamości i więzi społecznych,

– strategie oporu wobec autorytarnej i patriarchalnej opresji tkwiącej w Kościele i instytucjach religijnych,

– zabijanie w imię wiary: od mowy nienawiści, nękania, zastraszania przeciwników, po polityczne gry o władzę, konflikty zbrojne i wojny,

– indywidualna wiara kontra narzucona, upaństwowiona religia.

 

 

Teatr Powszechny oferuje:

– wsparcie i zaplecze teatru repertuarowego, w tym obsługę techniczną, wyposażenie, nagłośnienie itp.,

– przestrzeń do prób i Scenę Małą,

– produkcję spektaklu oraz prowadzenie pokazów w siedzibie Teatru i podczas wyjazdów,

– w założeniu spektakl ma być eksploatowany przez dłuższy czas i funkcjonować jako spektakl repertuarowy,

– udział 4 aktorów i aktorek z zespołu Teatru Powszechnego,

– kontakt z lokalnymi artystami, aktywistami, dziennikarzami i badaczami  akademickimi,

– zakwaterowanie.

 

 

*Spektakl może być wystawiony w innej przestrzeni niż Scena Mała.

*Próby: max. 2 miesiące w okresie od września do grudnia 2021 r.

*Premiera: listopad lub grudzień 2021 r.

 

 

Więcej informacji: k.kapralska@powszechny.com

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/