Uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2020


To już VII edycja prestiżowej Nagrody przyznawanej Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera. Pomysłodawcą i organizatorem Nagrody jest Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera (www.fundacjahubnera.org.pl). Nagroda została ustanowiona, aby
– wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

 

 

 

 logo_rgb.jpg (full)

 

 

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” została ustanowiona, aby:

– po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,

– po drugie, zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,

– po trzecie, przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość i tożsamość społeczną, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,

– po czwarte, promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji, tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,

– po piąte, wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

 

Dotychczasowi laureaci to: Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Jerzy Trela i Tomasz Rodowicz.

Kapitułę Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner-Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski oraz laureaci poprzednich edycji.

 

Podczas uroczystości wręczenia Nagrody „Człowiek Teatru” po raz pierwszy zostanie przyznane Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog” dla młodego reżysera lub dyrektora, który w ocenie Fundacji w swoim działaniu wyraźnie realizuje ideały Patrona w następujących aspektach:

  • etyka pracy
  • samodzielność i oryginalność
  • wrażliwość na problemy współczesności
  • dbałość o warsztat
  • wysoki poziom działań artystycznych, organizacyjnych lub społecznych.

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/