PROSPERO – Extended Theatre

 

 

 

 

Dziesięciu partnerów zaangażowanych w wieloletni projekt współpracy kulturalnej PROSPERO – Extended Theatre podjęło dalekosiężną kulturalną inicjatywę. Ambitny projekt teatralny jest jednocześnie gestem politycznym przyczyniającym się do artystyczno-kulturalnego rozwoju Europy.

 


PROSPERO – Extended Theatre skupia 10 partnerów: 9 teatrów i jeden podmiot medialny (ARTE) z aż 9 krajów Unii Europejskiej:

 

➤ Théâtre de Liège (lider projektu – Belgia)
 Emilia Romagna Teatro Fondazione (Modena – Włochy)
 São Luiz Teatro Municipal (Lisbona – Portugalia)
 Göteborgs Stadsteater (Göteborg – Szewcja)
 Hrvatsko Narodno kazalište u Zagrebu (Zagrzeb – Chorwacja)
 Teatros del Canal (Madryd – Hiszpania)
 Schaubühne Berlin (Niemcy)
Teatr Powszechny (Warszawa – Polska)
 Odéon-Théâtre de l'Europe (Paryż – Francja)
 ARTE

 

 

Projekt ma trzy główne cele:

 

– sformułowanie innych zasad i rozwiązań na rzecz bardziej otwartego i zróżnicowanego teatru europejskiego, bardziej związanego z aktualnymi problemami społecznymi;

– poszerzenie oddziaływania dzieł teatralnych w teatrach i przestrzeni cyfrowej, tak, by dotrzeć do nowych grup odbiorców;

– przemyślenie i przedefiniowanie teatralnego doświadczenia widzów, od premiery aż do długofalowego oddziaływania spektaklu.


W kontekście powtarzających się kryzysów, które zmuszają Europę do przekonywania swoich obywateli o sensie integracji, partnerzy zamierzają pokazać, że sztuka i kultura są potężną siłą zdolną do stymulowania kreatywności, wymiany doświadczeń i spójności. Uznaliśmy, że w szczególności właśnie teatr pozostaje istotnym forum dialogu, zdolnym do organizowania rzeczywistych, bezpośrednich spotkań międzyludzkich oraz pobudzania zdolności krytycznego myślenia. Swoją pracą chcemy uczestniczyć w artystycznym i kulturalnym rozwoju Europy.

 

Dzięki wsparciu programu Kreatywna Europa partnerzy, wzmocnieni swoją tożsamością na poziomie europejskim oraz otwartością na inne kontynenty, mogą prowadzić badania nad zagadnieniami teatru, mediów i kreacji, a zwłaszcza ich ewolucji i modernizacji.

 

 

strona internetowa projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/