Powszechne Spotkania Klimatyczne – konferencja online

 

Chociaż w ostatnich miesiącach życie społeczne kontruje się na temacie walki z epidemią, zmiany klimatyczne nadal pozostają największym zagrożeniem
dla współczesnego świata. Tegoroczna edycja projektu Powszechne Spotkania Klimatyczne koncentrowała się z jednej strony na warsztatach praktycznych, przeznaczonych dla szerokiej publiczności, a z drugiej – na nieformalnych spotkaniach aktywistów klimatycznych.


15 listopada zaprosiliśmy naszych widzów do udziału w konferencji online, która była podsumowaniem tegorocznych Powszechnych Spotkań
Klimatycznych. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, spotkania były transmitowane na facebookowym profilu Teatru Powszechnego.

 

      

fot. Marianna Kulesza 

 

 

➤➤➤ PANEL 1: „Klimat a prawa człowieka”
godz. 11.00 – 12.20

 

W czasie dyskusji goście rozmawiali o klimacie w kontekście praw człowieka. Zastanawiali się, jakie działania prawne podejmuje się dla ochrony klimatu,
a jakie działania należy wdrożyć. Porozmawialiśmy też o tym, jakie są ramy prawne działalności aktywistów klimatycznych i czym różnią się od siebie ruchy klimatyczne.


➤ prowadzenie: Monika Sadkowska

➤ goście: Julia Kozakiewicz (ClientEarth), Paweł Szypulski (dyrektor programowy Greenpeace Polska) i Marek Szolc (prawnik, radny Warszawy)

 

 

 

 

➤➤➤ PANEL 2: „Klimat a sztuka”
godz. 13.00 – 14.00

 

Jak temat katastrofy klimatycznej jest obecny w pracach współczesnych artystów? Jak instytucje kultury mogą wprowadzać politykę ekologiczną?
O związkach kultury i klimatu, inicjatywach proekologicznych łączących sztukę i aktywizm, rozmawialiśmy w drugim panelu konferencji klimatycznej.


➤ prowadzenie: Ida Ślęzak

➤ goście: Agnieszka Jakimiak (reżyserka teatralna), Adelina Cimochowicz  (artystka wizualna) i Anna Siekierska (rzeźbiarka, członkini Wspólnoty Międzygatunkowej)

 

 

 

 

 

➤➤➤ PANEL 3: „Klimat a zmiana systemu”
godz. 15.00 – 16.20 

 

Czy radykalnych zmian w polityce klimatycznej można dokonać, funkcjonując w ramach późnego kapitalizmu? Jak wyobrażamy sobie funkcjonowanie
innego systemu politycznego i ekonomicznego? Zaproszone do dyskusji osoby zastanawiały się nad możliwościami realnej zmiany politycznej i dalszej
walki z katastrofą klimatyczną.  


➤ prowadzenie: Anton Ambroziak

➤ goście: Robert Jurszo (dziennikarz OKO.press), Ola (przedstawicielka europejskiej sieci Reclaim the Fields), Maria Dębińska (Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza), Łukasz Łysawka (Rozbrat, Obóz dla Puszczy).

 

 

 


➤➤➤ „Polityka energetyczno-klimatyczna w Polsce i Niemczech”
➤ wykład Katarzyny Ugryn z Climate Action Network Europe (CAN)

godz. 17.00

 

 

 

 

 

***

 


Nagrania z poprzedniej odsłony spotkań poświęconych zmianom klimatycznym i sposobom walki o przyszłość naszej planety. Ideą spotkań jest łączenie perspektywy naukowej, aktywistycznej i społecznej; ukazanie, jak zmiany klimatu łączą się z ideologią, systemem kapitalistycznym, technologią, sztuką
i życiem społecznym.


W weekend 10 i 11 października 2020 r. odbyły się dwa warsztaty online, transmitowane na facebookowym profilu Teatru Powszechnego.

 


➤➤➤ „Miejskie ogrodnictwo”, 10 października 2020 r.
➤ prowadzenie: Krzysztof Daukszewicz i Krzysztof Michalski, aktywiści ze Stowarzyszenia Porozumienie dla Pragi

[aby włączyć widok pełnoekranowy – kliknij na tytuł nagrania lub nazwę „YouTube” w prawym, dolnym rogu]

 

 
➤➤➤ „Kreatywny upcykling niepotrzebnych rzeczy”, 11 października 2020 r.
➤ prowadzenie: projektantka i artystka Emi Łach

 

 

 

 

***

 

DODATKOWE MATERIAŁY WIDEO


➤➤➤ „Edukacja klimatyczna w szkole”
miniwykład Aleksandry Czetwertyńskiej (Centrum Cyfrowe przy Spółdzielni Otwartej Edukacji)

 

 

 

 

 

➤➤➤ „Polityka mieszkaniowa a klimat”
➤ miniwykład Joanny Erbel, ekspertki ds. mieszkalnictwa


 

 

 

 

➤➤➤ „Klimatyczne podsumowanie roku 2020”
➤ miniwykład Anny Sierpińskiej, redaktorki portalu „Nauka o klimacie”

 

 

 

 

 

➤➤➤„Ekonomia polityczna apokalipsy”
➤ tekst Edwina Bendyka czyta Karina Seweryn, aktorka Teatru Powszechnego

➤ autor wideo: Łukasz Nadwodny

 

 

 

 

 

➤➤➤„Ekonomia polityczna apokalipsy”
➤ tekst Edwina Bendyka czyta Grzegorz Artman, aktor Teatru Powszechnego

➤ autor wideo: Łukasz Nadwodny

 

 

 

 

 

***

Wydarzenia organizowane w ramach linii projektowej „Deutsch-polnische Bürgerenergie fürs Klima” z przekazywanych przez 
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/