Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2024

 

Andrzej Dziuk laureatem Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2024.

Katarzyna Minkowska laureatką Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog” 2024.

 

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” została uroczyście wręczona po raz jedenasty w poniedziałek 25 marca 2024 roku, w noszącym jego imię Teatrze Powszechnym w Warszawie. Nagroda ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby – wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

 

fot. Renata Pajchel, z archiwum Mirosławy Dubrawskiej-Hübner

 

 

Nagroda ma na celu:
– promować ludzi podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,
– zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,
– przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca społeczną świadomość i tożsamość,
– propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,
– promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji, tj.: zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność oraz wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,
– wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat; wizjonerów teatru,

ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera. 

 

Kapitułę XI edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji oraz laureaci poprzednich edycji: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Dorota Buchwald, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner –  Wojciechowska, Krystyna Janda, Piotr Cieplak, Jan Englert, Janusz Gajos, Jacek Głomb, Krzysztof Głuchowski, Kazimierz Kaczor, Jacek Sieradzki, Allan Starski, Tomasz Rodowicz, Robert Talarczyk. 

  

 

Honorowy patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Bartłomieja Sienkiewicza.

 

 

Laureatem Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2024 został Andrzej  Dziuk.

 

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

 

Andrzej Dziuk – reżyser teatralny. Współzałożyciel oraz dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Witkacego w Zakopanem, którego historię buduje wraz z zespołem od blisko 40 lat, łącząc lokalność działania z istotną obecnością na mapie kulturalnej kraju. W ubiegłym roku doprowadził do otwarcia Sceny Atelier, która umożliwi prowadzenie oferty kulturalnej polegającej na warsztatach dla dzieci i młodzieży – teatralnych, muzycznych, plastycznych, ruchowych, ale także spotkań z psychologami, socjologami, filozofami, podróżnikami i artystami.

 

 

Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog”.

 

Podczas uroczystości wręczenia Nagrody, po raz piąty zostanie przyznane również Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog”, dla twórcy teatru
na początku drogi, który w ocenie Fundacji w swoim działaniu realizuje ideały Patrona w następujących aspektach:

– etyka pracy,
– samodzielność i oryginalność,
– wrażliwość na problemy współczesności,
– dbałość o warsztat,
– wysoki poziom działań artystycznych, organizacyjnych lub społecznych.

 

 

Decyzją Rady Fundacji laureatką Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog” 2024 została Katarzyna Minkowska.

 

fot. Magda Hueckel

 

 

Katarzyna Minkowska – reżyserka i scenografka teatralna. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. W trakcie studiów beneficjentka stypendium Młoda Polska. Zrealizowała kilkanaście spektakli (m.in. „Judasz. Laboratorium Epifanii”, „Stream”, „Cudzoziemka”, „Mój rok relaksu i odpoczynku”, „Zanim stopnieje śnieg”), wysoko ocenianych przez krytykę i publiczność, w których poważnie i wrażliwie poszukuje najszerzej rozumianego sensu. Mówi o sobie: „uprawiam teatr, który jest dość emocjonalny i można powiedzieć, iż w pewnym sensie staromodny”.

 

 

***

 

nagroda_czlowiek_teatru_fot__marta_ankiersztejn_58.jpg (full)   nagroda_czlowiek_teatru_fot__marta_ankiersztejn_71.jpg (full)

 fot. Marta Ankiersztejn

 

 

***

 

Współfundatorem Nagrody i Wyróżnienia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mecenasem uroczystości ich wręczenia Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera.

 

              

 

 

***

 

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie instytucja kultury ms. Warszawy.

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19