Nagroda im. Zygmunta Hübnera 2023

 

Krzysztof Głuchowski został laureatem Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2023, a Katarzyna Szyngiera laureatką Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog” 2023. Gratulujemy! 

 

 

fot. Renata Pajchel, z archiwum Mirosławy Dubrawskiej-Hübner

 

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” została uroczyście wręczona po raz dziesiąty w poniedziałek 20 marca 2023 roku, w noszącym jego imię Teatrze Powszechnym w Warszawie. W tym roku Nagorda powędrowała do Krzysztofa Głuchowskiego.

 

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby – wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

 

Nagroda ma na celu:
– promować ludzi podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,
– zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,
– przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca społeczną świadomość i tożsamość,
– propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,
– promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji, tj.: zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność oraz wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,
– wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat; wizjonerów teatru,

ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera. 

 
Kapitułę X edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner-Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Dorota Buchwald, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz i Robert Talarczyk.  

 fot. Bartek Barczyk

 

Krzysztof Głuchowski – aktor, menadżer kultury, dyrektor teatru. Absolwent Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie na Wydziale Aktorskim. Kurator i organizator wystaw, producent teatralny, filmowy i telewizyjny, dystrybutor filmowy, producent festiwali. Pierwszy dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.Współorganizował m.in. międzynarodowy festiwal filmowy Era Nowe Horyzonty w Cieszynie i we Wrocławiu, katowicki Off Festival, Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Off Camera Kraków, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. Od 2019 roku prezes Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego. Od września 2016 roku Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

 

 

Decyzją Rady Fundacji laureatką Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2023 została Katarzyna Szyngiera.

 

Podczas uroczystości wręczenia Nagrody, po raz czwarty zostało przyznane również Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru”, dla twórcy teatru
na początku drogi, który w ocenie Fundacji w swoim działaniu realizuje ideały Patrona w następujących aspektach:

– etyka pracy,
– samodzielność i oryginalność,
– wrażliwość na problemy współczesności,
– dbałość o warsztat,
– wysoki poziom działań artystycznych, organizacyjnych lub społecznych.

 

  fot. PAP/T. Żmijewski

 

Katarzyna Szyngiera – reżyserka teatralna. Absolwentka Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie oraz Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Zdobywczyni nagród na liczących się festiwalach: Nagrody Głównej Konfrontacji Młodych m-teatr w Koszalinie i Lauru Konrada na katowickich Interpretacjach. Podejmowała temat stosunków polsko-ukraińskich bez omijania kontrowersyjnych i niechlubnych aspektów tych stosunków m. in. w obsypanym nagrodami spektaklu „Lwów nie oddamy” z Teatru im. Siemaszkowej w Rzeszowie. Wyreżyserowała także kreujący pozytywny mit, rapowany musical „1989”, opowiadający polską historię z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

 

 

 

***

 

Współfundatorem Nagrody i Wyróżnienia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mecenasem uroczystości ich wręczenia Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera.

 

              

 

***

 

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie instytucja kultury ms. Warszawy.

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19