Kultura bez barier

 

Projekt „Teatr POWSZECHNY” otrzymał grant w projekcie „Kultura bez barier”, który realizowany będzie w sezonie 2022/2023. Jego celem jest zwiększenie dostępności oferty kulturalnej i edukacyjnej Teatru, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

 

Zadania, które będziemy realizować to między innymi: prezentacja spektakli z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy, zajęcia edukacyjne z zakresu dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami oraz montaż pętli indukcyjnych na widowni Sceny Dużej i w kasie biletowej. Przeprowadzimy również warsztaty dla pracowników Teatru, które podniosą kompetencje w zakresie współpracy z osobami z niepełnosprawnościami.

 

Projekt „Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
WSPÓŁPRACA

PATRONI MEDIALNI