KULTOUR EKO

 

Łączymy sztuki wizualne, teatr i edukację kulturalną z działaniami ekologicznymi! 

 

Zapraszamy chętnych nauczycieli i nauczycielki wraz ze swoimi klasami do wzięcia udziału w programie KULTOUR EKO! To cykl warsztatów i spotkań organizowany przez cztery warszawskie instytucje kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera oraz TR Warszawa. 

 

Celem programu jest zachęcenie młodych odbiorców kultury do poznania wybranych dzieł podejmujących temat ekologii oraz do podjęcia przez uczestników i uczestniczki artystycznych działań ekologicznych, co przyczyni się do zwiększenia świadomości uczniów i uczennic na temat zmian klimatycznych. Istotnym elementem programu są działania w grupach oraz wspólne wypracowanie efektu finałowego, mającego na celu zaprojektowanie artystycznego działania proekologicznego. Program zakłada pracę w trybie hybrydowym, która minimalizuje czas spędzany przed komputerem na rzecz pracy w grupach i doświadczania w realnej przestrzeni.

 

Założeniem cyklu KULTOUR EKO jest zarówno realizacja działań artystyczno-ekologicznych, jak i wsparcie młodzieży i opiekunów/opiekunek klas w ponownym spotkaniu oraz tworzeniu relacji ze światem natury. 

 

 

 

 

➤➤➤ DLA KOGO?


Program skierowany jest do grup szkolnych (całych klas) ze szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami/opiekunkami.

 

Istotnym założeniem programu KULTOUR EKO jest włączenie się w działania wszystkich uczniów i uczennic w danej klasie. Ważną rolę w programie będzie odgrywać stopień zaangażowania nauczycieli koordynujących grupy, którzy będą wspierać swoje klasy w działaniach artystyczno-ekologicznych. 

 

 

➤➤➤ KIEDY?

Program zakłada realizację kilku elementów (spotkania grupy nauczycieli, warsztaty online, działanie plenerowe) rozłożonych w czasie od kwietnia 2021 do końca roku szkolnego. Ze względu na niepewną sytuację dotyczącą możliwości organizowania spotkań na żywo, zarówno w obszarze edukacji, jak i kultury, terminy spotkań będą dostosowywane do aktualnych obostrzeń, jak i indywidualnych możliwości/potrzeb danej grupy. Najważniejsze z punktów programu powinny zostać zrealizowane przez grupę uczestników i uczestniczek do połowy czerwca 2021 roku. 

 

 

➤➤➤ Program KULTOUR EKO zakłada:

  1. Spotkanie dla grupy nauczycieli/nauczycielek (opiekunów grup) – połączone z warsztatami dotyczącymi ekologii i sztuki w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Nauczyciele/nauczycielki otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych polecanych do dalszej pracy z uczniami. 
  2. Wsparcie nauczycieli/nauczycielek przez edukatorki z czterech partnerskich instytucji w przeprowadzeniu działania ekologicznego ze swoimi klasami.
  3. Indywidualne zwiedzanie wystawy przez uczestników i uczestniczki ze specjalnie przygotowanymi materiałami edukacyjnymi dla młodzieży.
  4. Warsztaty online dla całych klas prowadzone przez edukatorki, poświęcone tematowi sztuki i ekologii.
  5. Spotkanie finałowe, plenerowe połączone z działaniem ekologicznym (w miarę możliwości, dostosowane do aktualnych obostrzeń dotyczących organizacji wydarzeń edukacyjno-kulturalnych).

Program KULTOUR EKO inspirowany jest przez poniższe wydarzenia kulturalne odbywające się w partnerskich instytucjach, z którymi, w miarę możliwości, zapoznają się uczniowie:
– wystawa „Rhizopolis” Joanny Rajkowskiej (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)
– wystawa „Wiek półcienia” (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)
– spektakl „Martwa natura” w reż. Agnieszki Jakimiak oraz „Jak ocalić świat na małej scenie?” w reż. Pawła Łysaka (Teatr Powszechny im. Zygmunt Hübnera)
– spektakl „Stream” w reż. Katarzyny Minkowskiej oraz spektakl „Wracać wciąż do domu” w reż. Magdaleny Szpecht (TR Warszawa).

 

 

Rejestracja fotograficzna efektów pracy uczestników i uczestniczek zostanie opublikowana na dedykowanych programowi kanałach społecznościowych oraz na kanałach internetowych organizatorów. 

 

 

Program KULTOUR EKO jest programem pilotażowym. Liczba grup, która weźmie w nim udział jest ograniczona – do współpracy zaprosimy 5 klas, wyłonionych w procesie rekrutacji.

 

 

➤➤➤ZGŁOSZENIA

Aby zgłosić się wraz z klasą do programu, prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej do 25 marca 2021. 

 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/TMAMRqhGDZsnYuRQ7

 

 

Koszt udziału: 200 zł (bilet grupowy za cały cykl).

 


Szczegółowe informacje: n.grzedzinska@powszechny.com, tel.: 510 131 807.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/