Konferencja „What Do We Believe in? Faith as a Social Glue.”

faith_as_a_social_glue.jpg (full)

 

28 sierpnia 2021 we Lwowie odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie realizowane w ramach projektu Face to Faith. Konferencja „What Do We Believe in? Faith as a Social Glue” w szczególny sposób była poświęcona podwójnej roli wiary we współczesnych społeczeństwach – zarówno jako kluczowego narzędzia budującego wspólnoty i zaufanie, jak i jako ważnego elementu tworzącego negatywny rewers tych postaw.

 

Metafora wiary jako spoiwa społecznego pokazuje, w jaki sposób ta nieunikniona cecha człowieka może łączyć ludzi, motywować, inspirować oraz budzić wzajemne zaufanie. Wiara jednak może także izolować społeczności, wzmacniając podziały, konflikty i nieufność, może być wykorzystywana jako narzędzie manipulacji i nadużyć. Zaprosiliśmy myślicieli, filozofów, badaczy, artystów i wszystkich zainteresowanych tą tematyką do refleksji na temat wiary i jej aspektów społeczno-politycznych.

 


➤➤➤ Program konferencji:

➤ 10.00 wystąpienie otwierające pt. „Wiara jako spoiwo społeczne” Iryny Starovoit
➤ Svitlana Chunikhina „Teorie spiskowe i przesądy jako bańki społeczne” 

➤ Vakhtang Kebuladze – „Wiara, wierzenia i zaufanie – wymiary filozoficzne, psychologiczne i społeczno-polityczne” 

➤ Jewhen Hlibowitycki „Wiara jako wyzwanie zaufania” 

 

➤ 12.30 dyskusja panelowa pt. „Wiara jako spoiwo społeczne”

➤ 14.00 przerwa obiadowa

➤ 15.00 praca grupowa

➤ 18.00 wnioski

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19