Forum Przyszłości Kultury 2023

Forum Przyszłości Kultury 2023 odbywało się w weekend 26, 27 i 28 maja w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to: „Praktyki nadziei”. Forum wypełniły debaty, spotkania z aktywistkami i aktywistami, ludźmi kultury i naukowcami, a także działania performatywne i wydarzenia artystyczne.


Więcej informacji na stronie internetowej: www.forumprzyszloscikultury.pl


fot. z Forum w 2022 r.: Marianna Kulesza

 

Wojna w Ukrainie, trzy lata pandemii, rosnące tendencje autorytarne w wielu krajach, niestabilna sytuacja ekonomiczna i kolejne kryzysy. A jednocześnie przykłady niezwykłej solidarności, ruchy protestów, niezgoda na autorytarne zapędy władzy, tożsamościowe przemiany oraz oddolne działania społeczne przynoszące duże zmiany. Tak wygląda krajobraz społeczny i polityczny Europy w 2023 r. Sytuacja ta jest wyzwaniem dla Polski i wszystkich państw regionu,

ale też daje nadzieję: zmusza do przemyślenia i przepracowania polityk tożsamości, pamięci, opowiadanych o sobie i przeciwko sobie narracji.

Jak na te zmiany odpowiada kultura? Jaki powinien być nowy projekt kulturalny dla Europy Środkowo-Wschodniej – możliwa nowa mapa wyobraźni?

W trakcie Forum Przyszłości Kultury 2023 chcemy przyjrzeć się społeczeństwom naszego regionu, badać nowe formy solidarnego, wspólnotowego działania obywateli, ich praktyki oporu wobec autorytaryzmów i populizmów, procesy formowania się nowych narracji dotyczących przyszłego kształtu polityki społecznej, kultury i ekonomii. Chcemy też badać, jaką rolę w tych procesach mogą odegrać instytucje kultury.

 


Wojna w Ukrainie redefiniuje postrzeganie naszej części Europy. Ta Europa odradza się tutaj – w duchu solidarności, feministycznej troski oraz wiary we wspólnotę i demokrację. Ta Europa choruje tutaj, jak w wielu innych państwach, borykających się z populizmem, nowym życiem faszyzmu i niewiarą w Unię. Nie wolno nam czekać na zakończenie kryzysów, musimy potraktować je jako dzwonek alarmowy, zwłaszcza przed zbliżającymi się wyborami. Powinniśmy więc zacząć kreować nową kulturową wizję Europy Środkowo-Wschodniej. Wizję kultury tego regionu autonomiczną od kultury rosyjskiej i egzotyzujących wizji narzucanych przez Europę Zachodnią. Kulturę, która czerpiąc siłę z nadziei może zmieniać rzeczywistość.

Forum Przyszłości Kultury organizowane przez Teatr Powszechny w Warszawie od 2017 r. to przestrzeń rozmów o znaczeniu i perspektywach rozwoju kultury. Forum promuje postawy krytyczne, różnorodność, otwartość, troskę i poszanowanie praw mniejszości. Łączy osoby związane ze sztuką, nauką i aktywizmem i skupia się na wspieraniu oraz prezentowaniu nowych, czasem utopijnych wizji kulturowych.

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19