Forum Przyszłości Kultury 2019

 

Forum Przyszłości Kultury to przestrzeń namysłu nad znaczeniem kultury i perspektywami jej rozwoju we współczesnej Polsce. W czasie, gdy instytucje ulegają destrukcji, wolność słowa jest ograniczana, a sfera publiczna poddawana presji władzy, potrzebna jest nowa wizja kultury promującej postawy krytyczne, różnorodność, otwartość, empatię, poszanowanie praw mniejszości i feminizację życia społecznego.

 

Kolejna edycja Forum Przyszłości Kultury poświęcona była przede wszystkim problemom miejskiej polityki kulturalnej i refleksji nad rolą samorządu w kreowaniu życia kulturalnego miasta. Kontynuowane były również wątki podjęte we wcześniejszych edycjach, takie jak: postulat feminizacji instytucji kultury, ekologia i działania antyfaszystowskie w sztuce.

 

Program wydarzenia wypełniły spotkania z ekspertami, prezentacje projektów badawczych, debaty, pokazy inicjatyw kulturalnych i działań artystycznych. Łączymy osoby zajmujące się sztuką, nauką, badaniami, działalnością samorządową i aktywistyczną, wierząc, że to w ich działaniach podejmowane są tematy najważniejsze dla rozwoju demokracji, które w obszarze oficjalnej polityki od lat spychane były na margines.

 

 

Więcej informacji i program: www.forumprzyszloscikultury.pl

 

 

 

Projekt realizowany w ramach IV edycji Festiwalu Sztuki i Społeczności Miasto Szczęśliwe.

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/