Cykl spotkań towarzyszących premierze „Mein Kampf”

 

 

Rozmowy o walce.  Język. Prawo. Działanie.

Premierze spektaklu „Mein Kampf” towarzyszył cykl spotkań poświęconych współczesnym przejawom ideologii nacjonalistycznej, które coraz częściej obserwujemy w otaczającej nas rzeczywistości. W trakcie rozmów z publicznością i zaproszonymi gośćmi odnosiliśmy się do wymiarów życia publicznego, w których zjawisko faszyzacji jest szczególnie widoczne. W marcu, odnosząc się do aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych, poruszyliśmy tematy mowy nienawiści i faszyzacji języka oraz zapisów prawnych mających bronić nas przed propagowaniem ustrojów totalitarnych. Po premierze, w kwietniu, rozmawialiśmy o spektaklu i możliwościach, jakie w walce z faszyzmem mają sztuka i ruchy społeczne.


➤➤➤ 05.03, godz. 19.00
„Język. Język nienawiści – język faszyzmu”

W trakcie pierwszego spotkania zapowiadającego premierę „Mein Kampf”, zaprosiliśmy do dyskusji o języku i retoryce faszystowskiej. Wspólnie porozmawialiśmy o tym, jak kształtowana jest mowa nienawiści i jak współczesne prawicowe organizacje czerpią ze wzorów nacjonalistycznej  propagandy. Zastanawialiśmy się, czy porównanie dzisiejszego skrajnie prawicowego dyskursu do sytuacji lat ’30 XX wieku jest uzasadnione i jak możemy bronić się przed faszyzacją codziennego języka.

 

 

 

 

W spotkaniu udział wzięli:

Joanna Tokarska-Bakir – profesorka nauk humanistycznych, wykładowczyni Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i pracowniczka Instytutu Slawistyki PAN, antropolożka kultury i eseistka.

Bożena Keff – wykładowczyni Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim, poetka, pisarka, publicystka i eseistka.

Arkadiusz Walczak – kulturoznawca, trener edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

 

prowadzenie: Julia Minasiewicz – feministka, antyfaszystka, działaczka na rzecz osób LGBTQ związana z Porozumieniem Kobiet 8 Marca.➤➤➤ 12.03, godz. 19.00
„Prawo. Walka z faszyzmem w kontekście prawnym”
W polskim prawie istnieją konkretne zapisy zakazujące propagowania faszyzmu; to Artykuł 13. Konstytucji oraz Artykuły 256. i 257. Kodeksu Karnego. Często jednak sprawy przeciwko grupom odwołującym się do ideologii nazistowskiej lub wprost używającym związanych z nią gestów i symboli, są umarzane. W trakcie drugiego spotkania przed premierą „Mein Kampf” rozmawialiśmy o tym, jak jesteśmy chronieni prawnie przed faszyzmem i jakie praktyczne działania można podjąć, by prawo to było respektowane?


W spotkaniu udział wzięli:
Monika Płatek – profesor prawa na Uniwersytecie Warszawskim, prawniczka, kryminolożka, feministka, nauczycielka akademicka.
Adam Kuczyński – radca prawny związany ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ”.
Paweł Rabiej – publicysta i polityk, od listopada 2018 r. zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

prowadzenie: Dawid Winiarski➤➤➤ 11.04, godz. 19.00

„Działanie. Faszyzm w praktyce – antyfaszyzm w teorii?”
(debata po premierze)

W trakcie ostatniego, popremierowego już spotkania towarzyszącego spektaklowi „Mein Kampf” zaprosiliśmy do rozmowy na temat przedstawienia i możliwości, jakie w walce z faszyzmem mają sztuka i ruchy społeczne. Zaproszeni goście zastanawiali się, co wynika ze współczesnych rozważań teoretycznych poświęconych faszyzmowi i jakie realne działania przeciwko niemu mogą być podejmowane na polach nauki, sztuki i aktywizmu. 

 

 

 

 

W spotkaniu udział wzięli:

Roman Kurkiewicz – dziennikarz prasowy, telewizyjny i radiowy, wykładowca w Collegium Civitas oraz Uniwersytecie Warszawskim, antyfaszysta.

Amel Mana – antyfaszystka i aktywistka związana z Kolektywem Syrena i Studenckim Komitetem Antyfaszystowskim.

Paweł Sztarbowski – doktor nauk humanistycznych, zastępca dyrektora do spraw programowych Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera.


prowadzenie: Sebastian Słowiński – aktywista, antyfaszysta, współzałożyciel Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19