MARIUSZ BENOIT

Ukończył PWSFTViT w Łodzi w 1974 roku. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Grywał  już od jedenastego roku życia (wystąpił w filmach: Bitwa o Kozi Dwór, O dwóch takich, co ukradli księżyc, Agnieszka 46). Zaraz po studiach został zaangażowany przez Zygmunta Hübnera do nowo tworzącego się zespołu Teatru Powszechnego. Zadebiutował w Sprawie Dantona w reżyserii Andrzeja Wajdy, potem przyszły jeszcze role w  Żegnaj Judaszu (reż. Wiesław Górski), Barbarzyńcach (reż. Aleksander Bardini), Locie nad kukułczym gniazdem (reż. Zygmunt Hübner) czy Cesarzu Ryszarda Kapuścińskiego (reż. Jerzy Hutek).
Za rolę Tartuffe'a w Świętoszku został nagrodzony na festiwalu w Kaliszu. W latach osiemdziesiątych zagrał wiele różnorodnych postaci, ról kostiumowych i współczesnych. Jedna z bardziej charakterystycznych ról w tamtym okresie to rola Szarika-Szarikowa w Psim sercu Michaiła Bułhakowa, w której brawurowo zagrał podwójną postać psa-człowieka.
Oprócz Teatru Powszechnego związany był również z Teatrem Narodowym (1997 – 2001) gdzie stworzył szereg ról w spektaklach Jerzego Grzegorzewskiego, m.in. w Ślubie (prestiżowa nagroda im. Aleksandra Zelwerowicza), Nowym Bloomusalem wg Ulissesa Jamesa Joyce'a, Weselu, Sędziach.

 

Występował również w Teatrze Rozmaitości (2001 – 2005), gdzie współpracował z Krystianem Lupą (Stosunki Klary), a także z Grzegorzem Jarzyną (Psychosis 4.48). Przez kilka lat związany był z Teatrem Dramatycznym w Warszawie.
Bogaty rozdział jego kariery stanowią role w Teatrze TV, artysta ma ich w swoim dorobku ponad pięćdziesiąt. Są wśród nich: Ojciec w Kartotece w reż. Krzysztofa Kieślowskiego, Pan w Odwiedzinach o zmroku Tadeusza Rittnera, Andolfo w Żywej masce Luigi Pirandella, Glenn Dennison w Drewnianej misce Edmunda Morrisa.
Od 1981 roku wykłada w warszawskiej Akademii Teatralnej, gdzie jest cenionym profesorem.

Z Teatrem Powszechnym związał się ponownie, na dwa lata, w 2005 roku. Zarał wówczas u Anny Augustynowicz w Miarce za miarkę, Piotra Cieplaka w Albośmy to jacy, tacy… czy u Izabelli Cywińskiej w Czarownicach z Salem.
Od stycznia 2012 roku ponownie w zespole Teatru Powszechnego.

MARIUSZ BENOITfot. Katarzyna Marcinkiewicz
Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19