sekretariat
Katarzyna Biernacka
22 818 15 75
22 818 43 04
fax 22 619 39 73
sekretariat@powszechny.com

 


 

koordynacja projektów / impresariat

Magdalena Płyszewska

m.plyszewska@powszechny.com


 

organizacja pracy artystycznej / wynajem powierzchni

Anna Ameljańczyk
a.ameljanczyk@powszechny.com

 dział literacki
Karolina Kapralska
Sekretarz Literacki
literacki@powszechny.com

 


  

edukacja

Dominika Szulc
(przerwa urlopowa)

d.szulc@powszechny.com

 

Natalia Grzędzińska
n.grzedzinska@powszechny.com

 

dział promocji

promocja@powszechny.com

 

Małgorzata Czajkowska

Kierownik Działu Promocji i PR
22 818 21 92
m.czajkowska@powszechny.com

 

Mateusz Węgrzyn
Rzecznik Prasowy
22 818 21 92
m.wegrzyn@powszechny.com

Łukasz Jaskuła
Specjalista ds. Promocji i PR
kontakt z grupami studenckimi
22 619 99 13
l.jaskula@powszechny.com

 

Anna Karaban
Specjalistka ds. Obsługi
i Rozwoju Widowni

22 818 48 19
a.karaban@powszechny.com

 

Agnieszka Michałowska
Specjalistka ds. Obsługi i Rozwoju Widowni
Kasa biletowa

a.michalowska@powszechny.com

 

Michał Szymko
Specjalista ds. Obsługi i Rozwoju Widowni
Kasa biletowa
m.szymko@powszechny.com   
dział finansowo-księgowy

Alicja Kalka
Główna Księgowa
a.kalka@powszechny.com

 dział kadr
Anna Ameljańczyk
a.ameljanczyk@powszechny.com

 dział techniczny
Janusz Kołakowski
Kierownik Działu Technicznego
techniczny@powszechny.com

 dział administracyjny
Małgorzata Szurgot
Kierownik Działu
administracja@powszechny.com

 


 

magazyn kostiumów
Sławomir Ryng
slawomir.ryng@powszechny.com

 

kasa biletowa
22 818 25 16
kasa@powszechny.com


godziny otwarcia:
pn–so 12.00–18.00

lub do rozpoczęcia ostatniego spektaklu

nd i dni świąteczne 14.00–18.00

lub do rozpoczęcia ostatniego spektaklu

przerwa w kasie biletowej
15.30–16.00

 rezerwacja biletów - biuro obsługi widzów
22 818 48 19
bow@powszechny.com

 


 

informacje dla osób niepełnosprawnych
www.powszechny.com/teatr_bez_barier

 


 

inspektor danych osobowych

Łukasz Kowalkowski
inspektordanychosobowych@powszechny.com

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://aktivist.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/