Uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” oraz Wyróżnienia „Złoty Prolog”

 

21 września 2020 roku w Teatrze Powszechnym w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” oraz Wyróżnienia „Złoty Prolog”, ustanowionych przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera.


    
fot. Marta Ankiersztejn

 
Wydarzenie to planowane było wcześniej na 23 marca br., dokładnie w 90. rocznicę urodzin Patrona Nagrody. Do tej rocznicy nawiązano podczas wieczoru, prezentując zdjęcia i listy z prywatnego archiwum rodzinnego (fragmenty przeczytał Olgierd Łukaszewicz), udostępnione przez Joannę Hübner-Wojciechowską.

Poinformowano także, że staraniem Fundacji powstała w Warszawie ulica Zygmunta Hübnera, usytuowana na Żoliborzu. Anna Seniuk przypominała „Deklarację Programową Teatru Powszechnego w Warszawie”, autorstwa Zygmunta Hübnera.


    


Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby – wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

 

Nagroda ma na celu:

 • promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,
 • zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,
 • przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca społeczną świadomość i tożsamość,
 • propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,
 • promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji, tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,
 • wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

logo_rgb.jpg (full)

 

 

Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera. 

 

Kapitułę VII edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner-Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody: Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz i Jerzy Trela.  

 

 

Laureatką Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2020 została Dorota Buchwald. 

Laudację wygłosił laureat ubiegłorocznej edycji Nagrody – Tomasz Rodowicz.

 

    

 

 

Dorota Buchwald – jest teatrologiem, od trzydziestu lat dokumentującym historię i współczesny stan teatru polskiego. Prowadziła prace Działu Dokumentacji Związku Artystów Scen Polskich oraz Pracowni Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej w Instytucie Teatralnym. Współtworzyła od podstaw Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, kierując nim jako dyrektor w latach 2014-2018. Dzięki wieloletniej pracy jej i współpracującego z nią zespołu, Instytut Teatralny stał się jedną z najważniejszych instytucji teatralnych w Polsce oraz znaczącym miejscem spotkań i dialogu ludzi teatru i miłośników teatru. Instytut Teatralny pod jej kierownictwem stał się miejscem przyjaznym, łączącym ludzi o różnych światopoglądach, przekonaniach estetycznych, gustach i zapatrywaniach.

Redaktorka miesięcznika „Dialog” w latach 1995 – 2013. Wydawczyni, autorka i współautorka oraz redaktorka wielu publikacji z dziedziny historii teatru oraz badań teatrologicznych, współautorka i kuratorka wystaw, inicjatorka licznych programów, mających na celu popularyzację sztuki teatru oraz propagowanie publicznego charakteru jej obecności i roli w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog”

 

Po raz pierwszy przyznano także Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog”, dla twórcy na początku drogi, który w nowatorski, sobie właściwy sposób, realizuje hübnerowskie idee teatru, w następujących aspektach:

 • etyka pracy,
 • samodzielność i oryginalność,
 • wrażliwość na problemy współczesności,
 • dbałość o warsztat,
 • wysoki poziom działań artystycznych, organizacyjnych lub społecznych.

 

Decyzją Rady Fundacji, laureatką I edycji Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog” 2020 została Magdalena Drab, której sylwetkę twórczą przedstawił członek Rady Fundacji – Jacek Sieradzki.

 

    

 

 

Magdalena Drab – aktorka, reżyserka, dramatopisarka. Absolwentka łódzkiej PWSFTviT, związana z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy (debiut w 2012 r.), występuje jako aktorka także na innych scenach Polski. Jako dramatopisarka jest laureatką najważniejszych nagród w tej dziedzinie. Od lat jest liderką off-owego Teatru Zamiast w Łodzi. Jako reżyserka w teatrze zawodowym debiutowała w 2017 roku. Reżyseruje w Teatrze w Legnicy i w innych teatrach. Drab ceni warsztat i rzemiosło, co widać w jej przedstawieniach. Nominowana do Paszportu „Polityki” 2019 w kategorii „teatr” – za dramat „Wyzwolenia”, współczesną parafrazę dzieła Wyspiańskiego i uparcie powtarzane pytanie: kim jestem. „Olśniewająco wszechstronny talent, jaki wykwitł nam na teatralnej glebie”.

 

 

 

Współfundatorem Nagrody i Wyróżnienia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mecenasem uroczystości ich wręczenia miasto st. Warszawa.

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/