Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” oraz Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog”

 

 

Dorota Buchwald została laureatką Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2020, a Magdalena Drab laureatką I edycji Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog” 2020.

 

Uroczystość wręczenia Nagrody, zaplanowana na 23 marca 2020 r., została odwołana ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną – o ewentualnym późniejszym terminie wydarzenia poinformujemy w ciagu kilku tygodni.

 

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby – wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

 

 

Nagroda ma na celu:

 • promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,
 • zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,
 • przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca społeczną świadomość i tożsamość,
 • propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,
 • promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji, tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,
 • wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.


logo_rgb.jpg (full)

 


Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera. 

 

 

Kapitułę VII edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner-Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody: Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz i Jerzy Trela.  

 

 

 

fot. materiały Instytutu Teatralnego

 

 

Dorota Buchwald – jest teatrologiem, od trzydziestu lat dokumentującym historię i współczesny stan teatru polskiego. Prowadziła prace Działu Dokumentacji Związku Artystów Scen Polskich oraz Pracowni Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej w Instytucie Teatralnym. Współtworzyła od podstaw Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, kierując nim jako dyrektor w latach 2014-2018. Dzięki wieloletniej pracy jej i współpracującego z nią zespołu, Instytut Teatralny stał się jedną z najważniejszych instytucji teatralnych w Polsce oraz znaczącym miejscem spotkań i dialogu ludzi teatru i miłośników teatru. Instytut Teatralny pod jej kierownictwem stał się miejscem przyjaznym, łączącym ludzi o różnych światopoglądach, przekonaniach estetycznych, gustach i zapatrywaniach.

Redaktorka miesięcznika „Dialog” w latach 1995 – 2013. Wydawczyni, autorka i współautorka oraz redaktorka wielu publikacji z dziedziny historii teatru oraz badań teatrologicznych, współautorka i kuratorka wystaw, inicjatorka licznych programów, mających na celu popularyzację sztuki teatru oraz propagowanie publicznego charakteru jej obecności i roli w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

 

Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog”

 

Po raz pierwszy zostanie przyznane wyróżnienie dla młodego twórcy teatru, który w ocenie Fundacji w swoim działaniu realizuje ideały Patrona w następujących aspektach:

 • Etyka pracy
 • Samodzielność i oryginalność
 • Wrażliwość na problemy współczesności
 • Dbałość o warsztat
 • Wysoki poziom działań artystycznych, organizacyjnych lub społecznych.

 

Decyzją Rady Fundacji, laureatką I edycji Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog” 2020 zostaje Magdalena Drab.

 

 


fot. Leszek Zych („Polityka”)


Magdalena Drab – aktorka, reżyserka, dramatopisarka. Absolwentka łódzkiej PWSFTviT, związana z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy (debiut w 2012 r.), występuje jako aktorka także na innych scenach Polski. Jako dramatopisarka jest laureatką najważniejszych nagród w tej dziedzinie. Od lat jest liderką off-owego Teatru Zamiast w Łodzi. Jako reżyserka w teatrze zawodowym debiutowała w 2017 roku. Reżyseruje w Teatrze w Legnicy i w innych teatrach. Drab ceni warsztat i rzemiosło, co widać w jej przedstawieniach. Nominowana do Paszportu „Polityki” 2019 w kategorii „teatr” – za dramat „Wyzwolenia”, współczesną parafrazę dzieła Wyspiańskiego i uparcie powtarzane pytanie: kim jestem. „Olśniewająco wszechstronny talent, jaki wykwitł nam na teatralnej glebie”.

 

 

 

Współfundatorem Nagrody i Wyróżnienia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mecenasem uroczystości ich wręczenia miasto st. Warszawa.

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/