KULTOUR: sztuka i ekologia. Spotkania ze sztuką współczesną dla młodzieży

 

Zapraszamy grupy zorganizowane do udziału w drugiej edycji programu edukacyjnego KULTOUR – tym razem poświęconego sztuce współczesnej i ekologii. Program obejmuje udział uczniów szkół ponadpodstawowych w cyklu zajęć prowadzonych przez edukatorki, edukatorów i pedagożki teatru z czterech stołecznych instytucji kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz TR Warszawa.

 

Wiosną 2020 roku w każdej z czterech instytucji łączących się w ramach programu KULTOUR odbywać się będą artystyczne wydarzenia związane ze współczesnymi ruchami ekologicznymi. Będzie to okazja do przyjrzenia się różnorodnym ideom społecznym oraz przeanalizowania postaw wobec zmian zachodzących w świecie. W każdej instytucji grupa spotka się z odmiennymi ujęciami zmian klimatycznych i weźmie udział w warsztatach łączących poszerzanie wiedzy o klimacie z praktycznymi, artystycznymi zadaniami. Jak mógłby wyglądać świat, w którym człowiek i natura rozwijają się na równych prawach? Jak ja odpowiadam na zmiany klimatyczne? Jakie strategie artystyczne przyjmowali i przyjmują nadal twórcy w walce z działaniami niszczącymi naturę?

 

 

Celem programu jest poszerzenie kompetencji kulturowych młodzieży przez zapoznanie jej ze sztuką współczesną, a także pogłębienie świadomości dotyczącej ekologii i wpływu zmian klimatycznych na współczesną sztukę wizualną. KULTOUR: sztuka i ekologia to okazja do dyskusji na temat roli i wpływu kultury na otaczający nas świat, a także sposobu, w jaki sztuka interpretuje i przedstawia relacje człowieka z naturą.

 

 

Cykl obejmuje udział młodzieży w czterech warsztatach, po jednym w każdej z warszawskich instytucji: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Teatrze Powszechnym, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki i TR Warszawa. Zajęcia w ramach programu KULTOUR odbywać się będą w siedzibach instytucji.

 

 


Możliwe terminy realizacji zajęć w każdej z instytucji:

 

TR Warszawa: 17–20.03 – warsztaty + możliwość obejrzenia spektaklu (fakultatywnie) w terminach 3–5.04

Teatr Powszechny: 19.03–29.05 – warsztaty + możliwość obejrzenia spektaklu w terminach 19–21.03 lub 21–22.04

Muzeum Sztuki Nowoczesnej: 24.03–30.04

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki: 4–29.05

 

 

➤➤➤ Cena warsztatów w instytucjach (płatne oddzielnie w każdej z instytucji):

 

TR Warszawa: warsztaty – 150 zł/grupa + dodatkowo istnieje możliwość zakupienia biletów na spektakl Wracać wciąż do domu w cenie ulgowej
Teatr Powszechny: warsztaty – 150 zł/grupa lub 30 zł/osoba – bilet wstępu na spektakl
Muzeum Sztuki Nowoczesnej: 150 zł/grupa
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki: 150 zł/grupa

 

 

 

Zgłoszenia i warunki udziału

 

O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba grup, które mogą uczestniczyć w programie, jest ograniczona. Grupy zakwalifikowane do udziału w programie KULTOUR zostaną powiadomione mailowo. Opiekunowie grup dostaną zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu z organizatorami programu, które odbędzie się 9 marca o godzinie 18.00 w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Po spotkaniu organizacyjnym będzie możliwość wzięcia udziału w wernisażu wystawy Ahmed Cherkaoui w Warszawie. Polsko–marokańskie relacje artystyczne (1955–1980).

 

Udział w programie KULTOUR: sztuka i ekologia może być dofinansowany w ramach miejskiego projektu Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą.

Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą to projekt zakładający dofinansowanie organizowanych przez szkoły zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kwotą w wysokości 100 zł w skali rocznej na każdego ucznia zamieszkałego na terenie m. st. Warszawy. Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Realizacja tego projektu pozwoli na równy (bo niegenerujący kosztów dla rodziców i opiekunów) dostęp do zajęć rozwijających różnorodne zainteresowania i uzdolnienia młodych warszawiaków.

 

 

 

➤➤➤ Warsztaty

 

 

50 000 lat później(TR Warszawa)

 

Zajęcia poświęcone będą wizji przyszłości świata oraz wyobrażonego, nowego ładu społecznego. Podczas warsztatów młodzież zaprojektuje koncepcję społeczeństwa, które żyje w zgodzie z zasadami natury — do urzeczywistnienia projektów i przedstawienia innej wersji funkcjonowania w świecie uczestnicy użyją teatralnych narzędzi artystycznych. Podczas warsztatów zaprezentowana zostanie również wersja świata po katastrofie ekologicznej stworzona w powieści fantastycznej Ursuli Le Guin Wracać wciąż do domu oraz w spektaklu o tym samym tytule w reżyserii Magdy Szpecht. Podczas zajęć młodzież dowie się, czym jest teatralna adaptacja. Uczestnicy włączą się również do dyskusji na temat współczesnych utopii.

Zajęcia zostaną poprowadzone metodami pedagogiki teatru.

 

Oprócz warsztatów istnieje możliwość obejrzenia przez grupę spektaklu Wracać wciąż do domu w kwietniu 2020 r.

 

Koncepcja warsztatów obejmuje realizację punktów z podstawy programowej języka polskiego w zakresie kształcenia umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.


 

 

Dziwne narzędzia(Muzeum Sztuki Nowoczesnej)

 

Na zajęciach zajmiemy się tematem obserwacji zmian. Zapoznamy się z wystawą Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany, która prezentuje, jak twórcy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku po dzień dzisiejszy obserwowali i wizualizowali procesy zmian zachodzących w środowisku. Ich sposoby działania różnią się od naukowych wykresów, tabel i statystyk. Dziwne narzędzia, którymi posługują się artyści działają na odmiennych zasadach – przyjrzymy się im i zastanowimy, czy mogą być nam przydatne.

Towarzyszyć nam będą pytania: czy można patrzeć jednocześnie nie widząc nic, nie zauważając, że coś ważnego dzieje się na naszych oczach? Jak zobaczyć procesy, które postępują powoli albo takie, których boimy się dostrzec? Jak widzieć połączenia między rzeczami, istotami, zjawiskami, które wydają się oddzielne? Czy jesteśmy gotowi, żeby w obserwacjach przyjąć inną skalę czasową niż ludzka? Na czym polega uwidacznianie zmian?

Informacje o wystawie: https://artmuseum.pl/pl/wystawy/wiek-polcienia

Koncepcja warsztatów obejmuje realizację punktu z podstawy programowej dotyczącego rozwijania zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki w kontekście ich uwarunkowań kulturowych i środowiskowych, epok, kierunków i tendencji w sztuce. Zajęcia zakładają również nabycie przez uczniów kompetencji dotyczących formułowania samodzielnych wypowiedzi oraz analizy porównawczej.

 

 

Jak ocalić świat? (Teatr Powszechny w Warszawie)

 

Punktem wyjścia podczas warsztatów będzie hasło zaczerpnięte z tytułu spektaklu Jak ocalić świat na małej scenie? w reż. Pawła Łysaka. Zastanowimy się: w jaki sposób osobiste historie kształtują świat? Jakie znaczenie mają nasze wybory w kontekście przyszłości jednostki i całego środowiska? Czy za pomocą sztuki można coś zmienić? W jaki sposób to, co prywatne staje się wspólne? Warsztaty poświęcone będą indywidualnemu wymiarowi globalnych wydarzeń. Uczniowie stworzą scenariusze historii z „epoki człowieka”. W trakcie spotkania korzystać będziemy z raportów naukowych, scenariusza spektaklu i różnych tekstów kultury. Koncepcja warsztatów obejmuje punkty z podstawy programowej w zakresie geografii (poruszane będą zagadnienia wpływu działalności człowieka na środowisko) oraz języka polskiego (doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji).

 

Oprócz warsztatów, istnieje możliwość obejrzenia spektaklu Jak ocalić świat na małej scenie? w terminach 19–21 marca lub 21–22 kwietnia.

 

 

Tworzę, działam!(Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki)

 

Spotkanie będzie okazją do podsumowania wątków, które pojawiały się na innych warsztatach. Od wizji i przemyśleń przejdziemy do działania! Inspiracją będzie twórczość Cecylii Malik – artystki—aktywistki, organizatorki wielu ekologicznych akcji artystycznych, które zrzeszyły we wspólnym działaniu wielu ludzi i miały realny wpływ na rzeczywistość.

Skupimy się na lokalnych, bliskich nam problemach. Czy możemy coś w naszym otoczeniu zmienić na lepsze? Zaprojektujemy działania, które mogłoby się wydarzyć. Zastanowimy się, w jaki sposób za pomocą sztuki można mieć wpływ na rzeczywistość. Szczególnie skupimy się na działaniach poza murami instytucji – w przestrzeni publicznej. Same warsztaty również odbędą się w plenerze – na Placu Małachowskiego przed budynkiem Zachęty.

 

Koncepcja warsztatów obejmuje realizację punktów z podstawy programowej w zakresie wiedzy o społeczeństwie (uczeń diagnozuje problemy społeczno-polityczne na poziomie lokalnym, państwowym, europejskim i globalnym oraz ocenia wybrane rozwiązania tych problemów i diagnozuje możliwość własnego wpływu na ich rozwiązanie).

 

 

 

➤➤➤ Formularz zgłoszeniowy (zgłoszenie do projektu zakłada udział grupy we wszystkich, czterech warsztatach):
www.artmuseum.pl/pl/cykle/kultour-sztuka-i-ekologia-spotkania-ze-sztuka-wspolczesna-dla-mlodziezy

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/