KULTOUR – spotkania ze sztuką współczesną


KULTOUR ONLINE – TRWA REKRUTACJA DO PROGRAMU EDUKACYJNEGO!


Czym jest sztuka współczesna? Jakie są jej formy? Co łączy cztery różne instytucje: teatry i galerie?

KULTOUR to program edukacyjny, który powstał w 2019 roku z inicjatywy czterech instytucji kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, TR Warszawa i Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Jego celem jest poszerzenie kompetencji kulturowych młodzieży przez zapoznanie jej ze sztuką współczesną. 

 

KULTOUR to okazja do dyskusji na temat roli i wpływu kultury na otaczający nas świat. W ramach programu, przygotowaliśmy 4 spotkania z edukatorkami, które dotyczyć będą różnych obszarów związanych ze sztuką i jednocześnie staną się przestrzenią do poznania istotnych instytucji kultury na mapie Polski, zajmujących się sztuką współczesną. Zajęcia prowadzone będą przez edukatorki w parach – jedna osoba reprezentować będzie muzeum, a druga teatr, tak aby wskazać uczestnikom na istotny aspekt przenikania się sztuk i jednocześnie prowadzić spotkanie różnorodnymi metodami z pogranicza pedagogiki teatru, edukacji kulturalnej, animacji i historii sztuki.

W ubiegłym roku szkolnym w ramach programu chętne klasy szkół ponadgimnazjalnych wzięły udział w specjalnych warsztatach organizowanych podczas wizyt w siedzibach dwóch muzeów i dwóch teatrów warszawskich. W czasie spotkań uczniowie oglądali wystawy i brali udział w zajęciach teatralnych i muzealnych.

W związku z wyzwaniami, które postawiła przed instytucjami kultury pandemia, w nowym roku szkolnym proponujemy wersję online programu KULTOUR złożoną z czterech spotkań na platformie Zoom. W rozmowach udział wezmą edukatorki, które opowiedzą uczestnikom o charakterze swoich instytucji i jednocześnie zaproszą grupy do działań performatywnych.


➤➤➤ INFORMACJE O WARSZTATACH:

➤ zajęcia dla grup zorganizowanych/klas ze szkół ponadpodstawowych,
➤ 4 warsztaty w cyklu, tematy i opisy poszczególnych warsztatów – poniżej,
➤ czas trwania pojedynczych warsztatów online: około 90 minut,
➤ zajęcia realizowane online na platformie Zoom,
➤ warsztaty mogą być realizowane w godzinach 8.00 – 16.00, dokładny termin ustalany bezpośrednio z koordynatorem/koordynatorką grupy,
➤ rekrutacja grup trwa do 30 września 2020 r.

ZGŁOSZENIA GRUP/KLAS DO PROGRAMU PRZYJMOWANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ POD LINKIEM: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJmm4KDUsvrc8FdW87ZJ7goJeNpDjk5XGOpG0-b_08hwsWvw/viewform

 

➤ liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,
➤ koszt całościowy: 200 zł za udział całej klasy/grupy w programie (50 zł za warsztaty, 4 warsztaty w ramach cyklu).


Koordynatorzy i koordynatorki grup zakwalifikowanych do udziału w programie KULTOUR zostaną powiadomieni mailowo i zaproszeni do udziału w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się online na platformie Zoom. Podczas spotkania koordynatorzy i koordynatorki otrzymają wszystkie informacje organizacyjne dotyczące programu i poznają osoby prowadzące program.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem edukacja@trwarszawa.pl lub n.grzedzinska@powszechny.com

 

***


➤➤➤ OTWARTE POLE

warsztaty o Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Czym jest nowoczesność, a czym sztuka nowoczesna? Kto zajmuje się tworzeniem dzieł sztuki? Jakie tematy podejmują współcześni artyści?

Uczestnicy i uczestniczki spotkania zostaną zaproszeni do rozmowy na temat sztuki współczesnej, skojarzeń i stereotypów z nią związanych. Podczas pracy warsztatowej uczniowie i uczennice zajmą się samodzielną interpretacją wybranych dzieł, które znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Za pośrednictwem Zooma uczestnicy i uczestniczki przedstawią efekty pracy w wersji performatywnej oraz wizualnej.


➤ prowadzące: Marta Przybył (Muzeum Sztuki Nowoczesnej), Anna Rochowska (TR Warszawa).

 

 

➤➤➤ SKĄD SIĘ BIORĄ WYSTAWY?

warsztaty o Zachęcie  Narodowej Galerii Sztuki
 
Jak działa galeria sztuki? Ile osób jest potrzebnych, żeby stworzyć wystawę?
Czy galeria też ma swoją scenę i kulisy? Czy kurator wystawy ma coś wspólnego z reżyserem?

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów odwiedzą wirtualnie ponadstuletni gmach Zachęty i dowiedzą się, jak funkcjonuje ta artystyczna przestrzeń. Na konkretnych przykładach prześledzą proces powstawania wystaw oraz poznają zadania pracowników i pracownic różnych działów. Następnie sami wcielą się w ich role
i w zespołach opracują projekty wystaw i wydarzeń.


➤ prowadzące: Karolina Iwańczyk (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki), Natalia Grzędzińska (Teatr Powszechny w Warszawie).

 


➤➤➤ POSZUKIWANIA KATHARSIS I AURY

warsztaty o TR Warszawa

Co nas współcześnie porusza? Co to jest katharsis i aura? Gdzie i czy można ich jeszcze doświadczyć?

Warsztaty o teatrze TR Warszawa ogniskować się będą wokół zagadnień związanych z „przeżywaniem” różnych form twórczości artystycznej. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w performatywnych ćwiczeniach, w których na żywo będą improwizować tekst i tworzyć bazę cech sztuki, która ich porusza.

➤ prowadzące: Anna Kurelska (TR Warszawa), Karolina Iwańczyk (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki).

 


➤➤➤ NOWOCZESNA INSTYTUCJA KULTURY

warsztaty o Teatrze Powszechnym im. Z. Hübnera

Jak dziś wygląda współczesna instytucja kultury? W jaki sposób może angażować swojego odbiorcę? Jakie ważne tematy powinien podejmować teatr?

Podczas spotkania zastanowimy się, z jakich środków wyrazu mogą korzystać artyści i osoby związane ze sztuką, aby przedstawiać za jej pośrednictwem istotne dla nich kwestie. Uczestnicy i uczestniczki zostaną zaproszeni do twórczej refleksji nad ważnymi dla siebie tematami. Uczniowie i uczennice stworzą w grupach teatralne projekty osobistych działań twórczych.

➤ prowadzące: Natalia Grzędzińska (Teatr Powszechny w Warszawie), Marta Przybył (Muzeum Sztuki Nowoczesnej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/