Dziecko cudzoziemskie w polskiej szkole


Debata online dotycząca sytuacji dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach. Odbyła się 26 września 2020 r.

[aby uzyskać widok pełnoekranowy –> kliknij na tytuł nagrania lub nazwę „YouTube” w prawym, dolnym rogu]

 


 


➤➤➤ PRELEGENTKI:

➤ Anna Mikulska – doradca metodyczny w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w gminie Lesznowola pod Warszawą, glottodydaktyk i doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

➤ Katarzyna Tu – asystentka kulturowa dla dzieci i rodziców chińskich w gminie Lesznowola pod Warszawą w latach 2013-2019. Współzałożycielka grupy Powroty oraz koordynatorka projektu „(Z)Powrotem w Polsce”, wspierającego powracających Polaków i ich rodziny; Obecnie przebywa w Tajwanie.

➤ Małgorzata Wysokińska – konsultantka w zakresie wsparcia ucznia cudzoziemskiego Punktu Kontaktowego oraz Zespołu ds. nauczania dzieci cudzoziemskich, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

➤ Marysia Złonkiewicz – inicjatywa Chlebem i Solą, realizowana przez Fundację Polska Gościnność, która od 2017 roku prowadzi indywidualny program wsparcia edukacyjnego dzieci uchodźczych mieszkających na terenie Warszawy i okolic.


➤➤➤ PROWADZENIE:

➤ Ewa Cichocka – doktorantka w Ośrodku Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim.


➤➤➤ TEMATYKA SPOTKANIA:
Liczba dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach co roku wzrasta. Podczas gdy w 2010 r. było ich ok. 14 tys., to w ubiegłym roku 44 tys., a w samej Warszawie ponad 3,5 tys. Większość́ z nich to imigranci, głównie Ukraińcy, Chińczycy, Wietnamczycy, ale przybywa także innych narodowości, m.in. Hindusów. Nasz system oświaty ma wobec tych uczniów podobne wymagania jak wobec polskich. Nie daje im jednak wystarczających szans, aby mogli te wymagania spełnić. Młodzi cudzoziemcy zaczynają edukację w polskiej szkole często prawie nie znając polskiego. Ich wiedza, obyczaje, a czasem także wygląd różnią się od tego, co znają polskie dzieci. Cudzoziemcy mierzą się z ogromnym stresem i przemęczeniem nadmiarem dodatkowych zajęć. To głównie na rodziców i nauczycieli spada zadanie ich edukacji oraz integracji. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że w Polsce obowiązuje integracyjny model przyjmowania do szkół dzieci imigrantów. Zakłada on wspólny udział w zajęciach dzieci cudzoziemskich i polskich. MEN opłaca imigrantom zajęcia z języka polskiego i wyrównawcze przedmiotowe, jednak nie więcej niż 5 godzin tygodniowo. Przysługuje im również prawo do zatrudniania asystentów kulturowych, ale wciąż brakuje ich w szkołach. Od 2016 r. szkoły mają także możliwość organizowania tzw. klas przygotowawczych. W czasach, gdy polska edukacja boryka się z wieloma problemami, temat cudzoziemskich uczniów rzadko przebija się do debaty publicznej. Chcemy zwrócić uwagę na ich obecność w Polsce. W spotkaniu wezmą udział osoby, które są związane z edukacją cudzoziemców. Debata będzie okazją do poznania się oraz wymiany doświadczeń i praktyk.

 

 

Debata była częścią Festiwalu Nauki. Zorganizowali ją wspólnie: Ośrodek Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim oraz Teatr Powszechny w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PARTNERZY
http://freshmail.pl/

PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/