Apostrof w Powszechnym


Międzynarodowy Festiwal Literatury Apostrof to największy w Polsce i jeden z największych festiwali literackich w Europie. Składają się na niego dziesiątki spotkań, dyskusji i innych wydarzeń literackich organizowanych przez Empik w podziękowaniu dla pasjonatów czytania.

Rdzeń programu Apostrofu stanowią wydarzenia stołeczne skupione wokół Teatru Powszechnego w Warszawie. Goście festiwalu – polscy i zagraniczni autorzy – spotykają się z publicznością także w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku oraz Poznaniu.

Organizatorzy co roku zapraszają do współtworzenia festiwalu pisarza lub pisarkę. Kuratorami trzech pierwszych edycji byli Sylwia Chutnik (2016), Szczepan Twardoch (2017) oraz Jacek Dehnel (2018), w edycji 2019 kuratorką została Olga Tokarczuk. Podobnie co roku inny artysta współtworzy oprawę wizualną festiwalu. Dotąd byli to Tymek Borowski (2016), Radek Szlaga (2017) oraz Małgorzata Gurowska (2018), a oprawę aktualnej edycji współtworzy zdjęcie Diany Lelonek.

Festiwal z pewnością wyróżnia się także ilością premier festiwalowych, które wydawcy – partnerzy festiwalu – przygotowują na czas Apostrofu. Co roku jest ich przynajmniej kilkanaście a ich autorzy stanowią ważną część programu festiwalu.

Każdej edycji festiwalu towarzyszą też wydarzenia specjalne, jak cykl koncertów w klubie festiwalowym, specjalna kuchnia festiwalowa mająca swoje korzenie w książkach, czy cykle tematycznych dyskusji zaproponowanych przez kuratora danej edycji.

Gośćmi dotychczasowych edycji Apostrofu byli m.in. Orhan Pamuk, Jaume Cabré, Lars Saabye Christensen, David Lagercrantz, Olga Tokarczuk, Wiesław Myśliwski, Dorota Masłowska czy Jerzy Pilch.

 

 


PROGRAM FESTIWALU W TEATRZE POWSZECHNYM W WARSZAWIE:

[Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny. Na warsztaty i spacery obowiązują wejściówki, które będą dostępne przez aplikację Going. od 13 maja, od godz. 13.00].

 

 

➤ 20 maja, godz. 19.00, Scena Duża

Olga Tokarczuk

„To nie jest jedyny możliwy świat” – słowo wstępne kuratorki tegorocznego festiwalu➤ 20 maja, godz. 20.00, Scena Duża

„Stacja końcowa, czy stacja przesiadkowa”
dyskusja z udziałem: Ewy Bińczyk, Katarzyny Boni, Barbary Klickiej, Szymona Malinowskiego oraz Marka Rabija.

prowadzenie: Edwin Bendyk

 

W ramach tej dyskusji spróbujemy zastanowić się nad diagnozą naszego ludzkiego tu i teraz. Gdzie jesteśmy? Czy to czas baumanowskiego interregnum, w którym przestają obowiązywać reguły przeszłości, ale nie ukonstytuowały się nowe? Czy to czas zmiany paradygmatu, kluczowej ludzkiej narracji o sobie samym, która w rozchwianym, fragmentaryzowanym i coraz bardziej niespójnym świecie traci moc utrzymywania jednego wspólnego sensu bycia człowiekiem? Co dzieje się ze społeczeństwami, z ekonomią? Czy w tym niestabilnym świecie miejsce człowieka jest tam, gdzie było do niedawna?➤ 21 maja, godz. 18.00, Scena Mała

Rafał Woś

premiera książki „Lewicę zacz nam zwrócić Panie” (Wydawnictwo Sonia Draga).

prowadzenie: Grzegorz Sroczyński

 

 

➤ 21 maja, godz. 19.00, Scena Duża

„Jeden świat”

dyskusja z udziałem: Julii Fiedorczuk, Stanisława Łubieńskiego, Andrzeja W. Nowaka oraz Urszuli Zajączkowskiej. 

prowadzenie: Anna Marchewka

 

W ramach tej dyskusji z pewnością będziemy musieli przypomnieć sobie, że Ziemia jest całością, organizmem, który tworzą wszystkie istoty, ożywione i nieożywione, a my tylko jedną z jej wielu części. Dla planety koniec świata człowieka nie będzie apokalipsą, ale być może – nowym początkiem. Dobrze jest myśleć o naszym miejscu w przyrodzie z odpowiadającą rzeczywistości większą skromnością i  zamiast więc różnic separujących byty według jakichś kryteriów – dostrzegać całość manifestacji życia. Dawniej umysł człowieka naturalnie postrzegał współzależności między człowiekiem i naturą. Czy możliwe jest, żeby udało nam się przywrócić ten stan umysłu, który w każdej istocie czującej, w każdym przedmiocie, fragmencie krajobrazu, ciele niebieskim widzi godny szacunku byt? Który myśli relacyjnie i swoje istnienie postrzega jako część większej całości? Implikacje takiej perspektywy byłyby ogromne. Czy nadal mamy taki potencjał w sobie? Czy nasz umysł wychowywany wśród martwych obiektów jest w stanie powrócić do takiego animistycznego trybu, nie tracąc przy tym tego wszystkiego, co zyskał potem w rozwoju? Czy nasze myślenie o świecie może zmienić ten świat?

 


➤ 21 maja, godz. 20.00, Scena Mała

Charlie LeDuff

premiera książki „Shitshow! Ameryka się sypie a oglądalność szybuje” (tłum. Kaja Gucio, Wydawnictwo Czarne).


prowadzenie: Jakub Żulczyk➤ 22 maja, godz. 18.00, Scena Mała

Ewa Winnicka

premiera wznowienia książki „Zbuntowany Nowy Jork. Wolność w czasach prohibicji” (Znak Literanova).

 

prowadzenie: Sylwia Chutnik

 

 

➤ 22 maja, godz. 19.00, Scena Duża

„Ku nowej religijności”

dyskusja z udziałem: Marty Abramowicz, Stanisława Obirka oraz Jerzego Sosnowskiego. 

prowadzenie: prof. Monika Płatek

 

W ramach tej dyskusji zastanowimy się nad tym, jakie znaczenie wciąż ma dla nas i dla świata nasza religijność i gotowość oddawania w ręce instytucji religijnych naszej moralności i życia duchowego? Czy religia jest czymś, co można zmienić? W jakim dziś stopniu wpływa na nasze życie i wybory życiowe, moralne? Czy może żyjemy w postreligijnym świecie, w którym religijność została sprowadzona do bezpiecznych nawyków i tradycyjnych rytuałów, czy jesteśmy istotami religijnymi per se? A może staliśmy się ofiarami religijnych paradygmatów, głęboko zakorzenionych w naszych umysłach? Jak religie wpływają na świat i społeczeństwa, które je wyznają. Czy monoteizm, religia oparta na hierarchiczności, kategorii centrum, władzy i opresji, wyłączności i jedyności, ma szanse przetrwać w świecie sieci, równości, różnorodności, wielości? Czy demokracji nie odpowiadałyby bardziej wszelkie formy politeizmu jako systemu bardziej otwartego i demokratycznego, włączającego, nie zaś wykluczającego, zbliżającego ludzi i bogów? Czy w ogóle można sobie wyobrazić, w czym będzie przejawiała się nowa religijność? I w końcu, czy w świecie ścierających się interesów, indywidualności, sposobów myślenia i pomysłów na życie, nie powinniśmy zrezygnować z religijności publicznej, organizującej emocje zbiorowe i w ten sposób wpływającej na szerszy, ekonomiczny i polityczny, kontekst działań człowieka, a skupić się na religijności jako praktyce prywatnej, intymnej?

 


➤ 22 maja, godz. 20.00, Scena Mała

Elisabeth Åsbrink

premiera książki „Made in Sweden” (tłum. Natalia Kołaczek, Wielka Litera).

prowadzenie: Justyna Czechowska

 


➤ 23 maja, godz. 18.00, Scena Duża

Katarzyna Grochola

premiera książki „Zranić Marionetkę” (Wydawnictwo Literackie).


prowadzenie: Justyna Dźbik-Kluge

 

 

➤ 23 maja, godz. 19.00, Scena Mała

dyskusja finalistów Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 2018

prowadzenie: Nina Witoszek (Uniwersytet w Oslo)


Rozmowa o sile bezsilnych, reportażu, patronie Nagrody i książkach finalistkach 10. edycji z ich autorami: Mashą Gessen („Będzie to, co było”), Benem Judahem („Nowi londyńczycy”), Pawłem Kapustą („Agonia”), Mariuszem Szczygłem („Nie ma”) i Maciejem Zarembą Bielawskim („Dom z dwiema wieżami”).

 

 

➤ 23 maja, godz. 20.00, Scena Duża

„Zmienny jak człowiek”

dyskusja z udziałem: Kingi Dunin, Zyty Rudzkiej oraz Tomasza Stawiszyńskiego.

prowadzenie: Przemysław Czapliński

 

W ramach tej dyskusji będziemy chcieli znaleźć odpowiedz na pytanie o to, co dzieje się z poczuciem tożsamości. Po globalnym otwarciu się na świat, nastąpił zwrot ku lokalności, idee narodu znowu zaczęły święcić tryumfy, a wspólnota i rodzina stały się najbardziej oczywistym punktem odniesienia. Pojęcie zindywidualizowanego, oddzielonego od świata „ja” zmienia się na naszych oczach, od kiedy coraz lepiej rozumiemy, że nasza pojedyncza tożsamość jest częścią sieci i pozostaje w nieskończonych, skomplikowanych relacjach z resztą systemu.  Jednocześnie nowe technologie stawiają przed nami nowe wyzwania i każą nam poważnie zastanowić się, kim naprawdę jesteśmy i jakie są granice naszej wolności i tożsamości w świecie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Po co w ogóle potrzebna jest nam tożsamość? Czy sensowne byłoby odrzucenie pojęcia tożsamości rozumianej w sposób esencjalny, umożliwiający wyznaczanie twardych granic między ludźmi, grupami i różnymi zbiorowościami. Czy naszą przyszłością jest „tożsamość Proteuszowa”?

 


➤ 24 maja, godz. 16.00-22.00, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

kuchnia festiwalowa

Zapraszamy do spróbowania przepisów przygotowanych przez Zygmunta Miłoszewskiego oraz deserów z książki Agaty Stankiewicz i Małgorzaty Nagat „Dziewczyny z wypiekami”.

 

 

➤ 24 maja, godz. 18.00, Scena Duża

„Zupełnie inna edukacja”

dyskusja z udziałem: Anny Cieplak, Przemysława Staronia, Piotra Laskowskiego oraz Katarzyny Tubylewicz.

prowadzenie: Roman Kurkiewicz

W ramach tej dyskusji chcemy prosić o wyobrażenie sobie, jak mogłaby wyglądać edukacja w nowej przyszłości. Co wydaje się konieczne do przezwyciężenia, żeby młodzi ludzi byli w stanie sprostać  wyzwaniom nadchodzącej przyszłości? Czy płynnej rzeczywistości, współżyciu z supertechnologiami odpowiada stary, XIX wieczny, model edukacji oparty na przekazywaniu szybko dezaktualizującej się wiedzy w hierarchicznie zorganizowanej szkole? – Zdają się w to wątpić wszyscy: nauczyciele, uczniowie i rodzice. Czy możliwa jest jakaś edukacja zmiennych perspektyw? W której uczenie nie polegałoby na przedstawianiu wiedzy kanonicznej i jednoznacznej, tylko na prezentowaniu wydarzeń i rzeczywistości widzianych z różnych punktów widzenia: przez kobiety, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, drzewa, zwierzęta?

 


➤ 24 maja, godz. 19.00, Scena Mała

B.A. Paris

spotkanie wokół książki „Pozwól mi wrócić” (tłum. Magdalena Koziej, Wydawnictwo Albaros).


prowadzenie: Justyna Dżbik-Kluge

 

Pod pseudonimem B.A. Paris ukrywa się Bernadette McDougall. Brytyjska autorka zrobiła zawrotną karierę dzięki powieściom „Za zamkniętymi drzwiami” i „Na skraju załamania”, które szybko trafiły na listy bestsellerów „New York Timesa”, „Sunday Timesa”, Amazona oraz iBooks. „Za zamkniętymi drzwiami” została uznana za jedną z książek miesiąca Amazona, iBooks oraz Real Simple, znalazła się też na liście najlepszych książek 2016 r. LibraryReads. W plebiscycie Goodreads Choice Awards była nominowana w kategoriach „Kryminał i thriller” i „Debiut autorski”. W Polsce do dziś – prawie dwa lata po premierze – utrzymuje się na listach bestsellerów, a czytelnicy zapewnili autorce nominację do Bestsellera Empiku. Niedawno w Polsce ukazała się kolejna powieść autorki „Pozwól mi wrócić” i to ta książka będzie głównym przyczynkiem do rozmowy podczas drugiej już wizyty autorki w Polsce. 

 


➤ 24 maja, godz. 20.00, Scena Duża

Marek Krajewski

premiera książki „Dziewczyna o czterech palcach" (Wydawnictwo Znak).


prowadzenie: Michał Nogaś

 

„Dziewczyna o czterech palcach" to pierwsza szpiegowska powieść Marka Krajewskiego. Ukaże się już 15 maja i będzie jedną z premier festiwalowych tegorocznego Apostrofu. Podczas festiwalu autor obchodził będzie 20-lecie twórczości!

 

 

➤ 24 maja, godz. 20.30, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

Haydamaky i Andrzej Stasiuk – koncert

 ➤ 25 maja, godz. 12.00-22.00, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

kuchnia festiwalowa

Zapraszamy do spróbowania przepisów przygotowanych przez Zygmunta Miłoszewskiego oraz deserów z książki Agaty Stankiewicz i Małgorzaty Nagat „Dziewczyny z wypiekami”.

 ➤ 25 maja, godz. 12.00, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

sztuka gotowania – warsztaty

Warsztat kulinarny prowadzony przez Niki Segnit. Na początku warsztatu: rozmowa z autorką „Sztuki gotowania”, którą poprowadzi Katarzyna Burzyńska.

Liczba miejsc ograniczona. Na warsztaty obowiązują bezpłatne wejściówki możliwe do pobrania od 13 maja od godz. 13.00 przez Apilikację Going lub stronę Goingapp.pl.

 


➤ 25 maja, godz. 13.00, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

Mikrowyprawa z Łukaszem Długowskim – Dziki brzeg Wisły

 

Dzika strona Wisły – przejdziemy dziką, praską stroną Wisły od Mostu Poniatowskiego do Świętokrzyskiego. Po drodze zrobię Wam mini kurs z tropienia zwierząt, sprawdzimy, czy mamy wilki i bobry w Warszawie oraz pokażę jak bardzo dzika jest ta część miasta. Nauczę Was wyznaczać kierunki świata bez użycia mapy i kompasu, tylko z pomocą drzew, trawy i kałuży.

 

Spotkanie i warsztaty poprowadzi Łukasz Długowski, autor książki „Mikrowyprawy w wielkim mieście”. Warsztaty przeznaczone są dla rodzin z dziećmi.

 

Liczba miejsc ograniczona. Na spacery i mikrowyprawy obowiązują bezpłatne wejściówki możliwe do pobrania od 13 maja od godz. 13.00 przez Aplikację Going lub stronę Goingapp.pl.
Zbiórka osób z wejściówkami przy dużym stole w Ogrodzie Powszechnym. Wejściówki wystarczy pobrać dla osób dorosłych.

 

 

➤ 25 maja, godz. 13.00, Scena Mała

Stephen King - instrukcja obsługi

dyskusja z udziałem: Roberta Ziębińskiego, Marty Guzowskiej i Roberta J. Szmidta towarzysząca premierze książki „Stephen King – instrukcja obsługi” (Wydawnictwo Albatros).

fragmenty książki przeczytają: Marietta Żukowska i Eryk Lubos


prowadzenie: Rafał Jemielita

 ➤ 25 maja, godz. 14.00, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

Areta Szpura

premiera książki „Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety" (Wydawnictwo W.A.B.).


prowadzenie: Katarzyna Dąbrowska

 

Książka ukaże się 15 maja i jest jedną z premier festiwalowych tegorocznego Apostrofu.

 ➤ 25 maja, godz. 14.00, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

sztuka gotowania – warsztaty

warsztat kulinarny prowadzony przez Niki Segnit, a na początku warsztatu rozmowa z autorką „Sztuki gotowania”, którą poprowadzi Katarzyna Burzyńska.

Liczba miejsc ograniczona. Na warsztaty obowiązują bezpłatne wejściówki możliwe do pobrania od 13 maja od godz. 13.00 przez Aplikację Going lub stronę Goingapp.pl.

 ➤ 25 maja, godz. 14.00, Scena Duża

Adam Zagajewski

premiera książki „Substancja nieuporządkowana" (Wydawnictwo Znak).


prowadzenie: Agata Passent

 ➤ 25 maja, godz. 15.00, Scena Mała

Michał Rusinek

premiera książki „Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki” (Wydawnictwo Agora)


prowadzenie: Weronika Wawrzkowicz

 ➤ 25 maja, godz. 16.00, Scena Duża

„Samoograniczenie ostatniej szansy”

Dyskusja z udziałem: Łukasza Długowskiego, Iwony Krępic, Diany Lelonek oraz Arety Szpury.


prowadzenie: Ewa Wanat

 

W ramach tej dyskusji chcielibyśmy porozmawiać o filozofii samoograniczenia. Czy możliwe jest, aby wspólnym mianownikiem łączącym jednostki i umożliwiającym ich samoorganizację nie były narzucone z góry kategorie państwa czy narodu, ale raczej współdzielona wrażliwość etyczna? Polegałaby ona na etyce samoograniczenia, empatii emocjonalnej i poznawczej jako nowym kleju społecznem i przekonaniu, że Ziemia należy do wszystkich istot.

 


➤ 25 maja, godz. 17.00, Scena Mała

Lauren Groff

premiera książki „Floryda” (tłum. Dobromiła Jankowska, Wydawnictwo Pauza).


prowadzenie: Natalia Szostak

 

 

➤ 25 maja, godz. 18.00, Scena Duża

Szczepan Twardoch

premiera książki „Jak nie zostałem poetą” (Wydawnictwo Literackie).


prowadzenie: Piotr Bratkowski

 

 

➤ 25 maja, godz. 18.00, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

spacer ornitologiczny po Parku Skaryszewskim z Markiem Piórą i premiera książki „Plamka mazurka” (Wydawnictwo Marginesy).

Liczba miejsc ograniczona. Na spacery i mikrowyprawy obowiązują bezpłatne wejściówki możliwe do pobrania od 13 maja od godz. 13.00 przez Aplikację Going lub stronę Goingapp.pl. Zbiórka osób z wejściówkami przy dużym stole w Ogrodzie Powszechnym.

 

 

➤ 25 maja, godz. 19.00, Scena Mała

Łukasz Orbitowski

premiera książki „Kult” (Świat Książki).


prowadzenie: Olga Wróbel

 

 

➤ 25 maja, godz. 20.00, Scena Duża

„Szósty zmysł literatury”

dyskusja z udziałem: Katarzyny Fetlińskiej, Anny Kańtoch, Wojciecha Orlińskiego oraz Roberta J. Szmidta.

prowadzenie: Dominika Oramus

 

Dyskusję poświęcimy zdolności literatury do wychodzenia poza ramy uzgodnionego i oczywistego „tu i teraz” oraz nakreślania przez nią nowych horyzontów zmian. Ten wizjonerki i proroczy aspekt sztuki zawsze zdumiewał i budził podziw. Czy i dziś możemy traktować literaturę i film jako swoiste narzędzie futurologiczne? Czy w czasach gwałtownie rozwijających się nowych technologii, ogromnej ilości odkryć naukowych, które codziennie zmieniają nasze życie, możemy się spodziewać tryumfalnego powrotu science-fiction, która pozwoli nam oswoić Nowe?

 


➤ 25 maja, godz. 20.30, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

„Książki na wydaniu” – Klancyk gra festiwalowe premiery

 

Zapraszamy na spektakl teatru improwizowanego Klancyk podczas którego zespół zmierzy się z całą plejadą 25 premier tegorocznego Apostrofu. A może i któryś z autorów pojawi się osobiście?

 ➤ 26 maja, godz. 12.00-22.00, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

kuchnia festiwalowa

Zapraszamy do spróbowania przepisów przygotowanych przez Zygmunta Miłoszewskiego oraz deserów z książki Agaty Stankiewicz i Małgorzaty Nagat „Dziewczyny z wypiekami”.

 


➤ 26 maja, godz. 12.00, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

spacer ornitologiczny po Parku Skaryszewskim z Markiem Piórą i premiera książki „Plamka mazurka” (Wydawnictwo Marginesy)

 

Liczba miejsc ograniczona. Na spacery i mikrowyprawy obowiązują bezpłatne wejściówki możliwe do pobrania od 13 maja od godz. 13.00 przez Aplikację Going lub stronę Goingapp.pl.
Zbiórka osób z wejściówkami przy dużym stole w Ogrodzie Powszechnym.

 

 

➤ 26 maja, godz. 13.00, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

mikrowyprawa z Łukaszem Długowskim – Park Skaryszewski

 

Spotkanie i warsztaty poprowadzi Łukasz Długowski, autor książki „Mikrowyprawy w wielkim mieście”. Warsztaty przeznaczone są dla rodzin z dziećmi.

 

Liczba miejsc ograniczona. Na spacery i mikrowyprawy obowiązują bezpłatne wejściówki możliwe do pobrania od 13 maja od godz. 13.00 przez Aplikację Going lub stronę Goingapp.pl.
Zbiórka osób z wejściówkami przy dużym stole w Ogrodzie Powszechnym.

 

 

➤ 26 maja, godz. 13.00, Scena Mała

„Punkty zwrotne”

dyskusja „Vogue Polska” z udziałem: Agnieszki Holland, Andrzeja Franaszka oraz Katarzyny Kolendy-Zaleskiej.

prowadzenie: Katarzyna Janowska

 

O tytułowych punktach zwrotnych zmieniających losy, inspiracjach artystycznych, przełomowych wydarzeniach i dziełach porozmawiają: Agnieszka Holland (wybitna reżyserka, bohaterka albumu) oraz Katarzyna Kolenda-Zaleska i Andrzej Franaszek, autorzy skrzących się anegdotami, pełnych emocji esejów o Wisławie Szymborskiej i Czesławie Miłoszu.

Momenty przełomowe, osobiste rewolucje – to one nas zmieniają, sprawiają, że stajemy się wrażliwsi i odważniejsi. „Punkty zwrotne/ Turning points” to tytuł dwujęzycznego albumu wydawnictwa OsnoVa – opowieści o wybitnych postaciach polskiej kultury i życia społecznego, którym autorzy przyglądają się przez pryzmat przełomowych momentów w ich biografiach.

 

Kiedy zmieniło się życie Wisławy Szymborskiej? Jaki moment był najbardziej przełomowy dla Agnieszki Holland? Dlaczego autorowi „Doliny Issy” wydawało się, że już nigdy nic nie napisze, a kiladziesiąt lat później odebrał nagrodę Nobla?
➤ 26 maja, godz. 14.00, Scena Duża

Wiktor Jerofiejew

premiera książki „Różowa mysz” (tłum. Michał B. Jagiełło, Wydawnictwo Agora).

prowadzenie: Justyna Sobolewska

 

 

➤ 26 maja, godz. 14.00, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

Adam Ostrowski (O.S.T.R.)

premiera książki „Brzydki, zły, szczery” (Wielka Litera)

 

 

➤ 26 maja, godz. 15.00, Scena Mała

Jean Hatzfeld

spotkanie z laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.


prowadzenie: Dariusz Rosiak

 

 

➤ 26 maja, godz. 15.00, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym
„Dziewczyny z wypiekami” – warsztaty

warsztaty kulinarne Agaty Stankiewicz i Małgorzaty Nagat.

 

Jak za pomocą masy cukrowej i papieru jadalnego udekorować tort? Przygotujemy ręcznie robione róże z masy cukrowej oraz szybkie dekoracje z papieru jadalnego.

Liczba miejsc ograniczona. Na warsztaty obowiązują bezpłatne wejściówki możliwe do pobrania od 13 maja od godz. 13.00 przez Aplikację Going lub stronę Goingapp.pl.

 

 

➤ 26 maja, godz. 16.00, Ogród Powszechny przed Teatrem Powszechnym

Tomasz Organek

premiera książki „Teoria opanowywania trwogi” (Wydawnictwo W.A.B.).

 

 

➤ 26 maja, godz. 16.00, Scena Duża

„Ucieczka w mrok: dlaczego tak nas kręcą dystopie?”

dyskusja „Pisma. Magazynu opinii”

 

prowadzenie: Jakub Majmurek (filmoznawca, eseista, publicysta, „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, Oko.press, „Aspen Review”. Współautor i redaktor wielu książek filmowych, ostatnio (wspólnie z Łukaszem Rondudą) „Kino-sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej”.

 

uczestnicy:

Marcin Centarowski – pisarz, redaktor, tłumacz i publicysta,

 

Jagoda Szelc – scenarzystka i reżyserka, autorka filmu „Wieża. Jasny dzień" oraz wielu krótkometrażowych etiud fabularnych i dokumentalnych.

 

Ewa Drygalska – historyczka, kulturoznawczyni, absolwentka interdyscyplinarnych studiów Society–Environment–Technology.

 


➤ 26 maja, godz. 17.00, Scena Mała

Wit Szostak

premiera książki „Poniewczasie” (Powergraph).


prowadzenie: Wojciech Szot

 

Książka ukaże się 15 maja i jest jedną z premier festiwalowych tegorocznego Apostrofu.

 

 

➤ 26 maja, godz. 18.00, Scena Duża

Swietłana Aleksijewicz

prowadzenie: Paweł Goźliński

 

Autorka gościć będzie w Polsce na specjalne zaproszenie Empiku, organizatora Festiwalu Apostrof oraz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki.

 

 

➤ 26 maja, godz. 19.00, Scena Mała

Vincent V. Severski 

premiera książki „Odwet” (Wydawnictwo Czarna Owca).

prowadzenie: Adam Szaja

 

 

➤ 26 maja, godz. 20.00, Scena Duża

Jacek Dukaj

premiera książki „Po piśmie” (Wydawnictwo Literackie) i zarazem spotkanie finałowe programu kuratorskiego Olgi Tokarczuk na tegorocznym Apostrofie.


prowadzenie: Edwin Bendyk

 

 

➤ 26 maja, godz. 20.30, Ogród Powszechny (klub festiwalowy)

ØRGANEK – koncert

 

 

***

 

 

 

 

 

Organizator Międzynarodowego festiwalu Literatury Apostrof: Empik

 

 


Pełny program wydarzeń festiwalowych w całej Polsce: www.empik.com/apostrof/program

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19
PATRONI MEDIALNI
http://wyborcza.pl/0,0.html
http://wyborcza.pl/0,0.html?disableRedirects=true
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://aktivist.pl/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/

PARTNERZY
http://freshmail.pl/