MICHAŁ TOKAJ

Ukończył PWSFTViT w Łodzi w roku 2010. Na scenie teatralnej zadebiutował dwa lata wcześniej na deskach Teatru Bajka.
Na XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi zdobył nagrodę aktorską za role Claire w Ceremoniach i Arie-Lejba w Zmierzchu
Od listopada 2010 roku jest aktorem Teatru
  Powszechnego, gdzie zagrał w Złym w reżyserii Jana Buchwalda, Espresso w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, czy w Nieskończonej historii Piotra Cieplaka. Często pojawia się także w serialach telewizyjnych.
MICHAŁ TOKAJfot. Katarzyna Marcinkiewicz
Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19