KAZIMIERZ KACZOR

Ukończył krakowską PWST w roku 1965. Dziś jest niezwykle cenionym i popularnym aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym. Pierwsze kroki na scenie stawiał w sez. 1959/60 jako lalkarz w przedstawieniach Zofii i Władysława Jaremów w krakowskiej Grotesce. Na scenie dramatycznej zadebiutował w roku 1965 rolą Rzeźnika w słynnej Nie-Boskiej komedii w reż. Konrada Swinarskiego w Starym Teatrze, którego aktorem pozostał do roku 1973. Brał udział w wybitnych i głośnych spektaklach Konrada Swinarskiego (Woyzeck, Sen nocy letniej, Dziady), Jerzego Jarockiego (Sie kochamy, Szewcy, Matka, Cymbelin), Andrzeja Wajdy (Biesy), Zygmunta Hübnera (Poskromienie złośnicy), Józefa Szajny (Oni, Łaźnia, Nowe wyzwolenie), Bogdana Hussakowskiego (Trojanki). W sezonie 1973/74 był aktorem warszawskiego Teatru Współczesnego, gdzie zagrał m.in. w spektaklach Erwina Axera - LirSzczęśliwe wydarzenie, a od roku 1974 jest w zespole Teatru Powszechnego. Ogromną popularność przyniosły mu role w telewizyjnych serialach Polskie drogi (Leon Kuraś - nagrodzony Złotym Ekranem, Nagrodą 


  Prezesa Radiokomitetu i Festiwalu TV w Olsztynie) i Jan Serce (rola tytułowa), Alternatywy 4, Zmiennicy, ostatnio zaś Złotopolscy.
Zagrał szereg pierwszo- i drugoplanowych ról w spektaklach Teatru TV przygotowanych przez Janusza Morgensterna, Józefa Słotwińskiego, Jana Englerta, Piotra Cieślaka, Edwarda Dziewońskiego, Marka Sikorę, Janusza Zaorskiego.

Na swoim koncie ma również znaczące role w filmach m.in. Andrzeja Wajdy (Człowiek z marmuru, Bez znieczulenia, Ziemia obiecana), Stanisława Barei (Nie ma róży bez ognia, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz) i Jerzego Domaradzkiego (Planeta Krawiec, Wielki bieg, Łuk Erosa).
W latach 1993 - 2002 pełnił funkcję Prezesa ZASP.
W 2011 roku obchodził siedemdziesiąte urodziny, wcielając się w postać Bruscon’a w słynnym dramacie Thomas’a Bernharda Komediant w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza.
KAZIMIERZ KACZORfot. Katarzyna Marcinkiewicz
Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19