Warsztaty do spektakli

 

Warsztaty przeznaczone dla grup zorganizowanych bazują na połączeniu doświadczeń uczestników z tematami poruszanymi w przedstawieniu. Ich celem jest wprowadzenie widzów w przestrzeń sztuki oraz wypracowanie umiejętności świadomego jej odbioru. Warsztaty, prowadzone przez pedagoga teatru, realizowane są na zamówienie, do wybranych tytułów z repertuaru. Mogą odbywać się przed lub po obejrzeniu przedstawienia, także w scenografii spektaklu.

Zajęcia mają charakter praktyczny. 

 

➤ czas trwania: 90 minut

➤ liczba uczestników: max. 25 osób

➤ koszt udziału grupy: warsztaty w cenie biletu na spektakl

➤ termin i miejsce: ustalane indywidualnie

 

 

Słownik współczesnego teatru

 

Zajęcia poświęcone historii teatru i przemianom zachodzącym we współczesnym teatrze. Podczas warsztatów, uczniowie zapoznają się z wybranymi spektaklami i poddadzą analizie narzędzia wykorzystywane we współczesnych inscenizacjach. Uczestnicy, wykorzystując ćwiczenia improwizacyjne, przygotują krótkie pokazy odnoszące się do omawianych zagadnień.

 

➤ czas trwania: 45-90 minut

➤ liczba uczestników: max. 25 osób

➤ koszt udziału grupy: 200 zł

➤ termin i miejsce: ustalane indywidualnie

 

 

Teatralne improwizacje

 

Co to znaczy improwizować? Czy łatwo się to robi? Kiedy ta umiejętność może nam się przydać w codziennych sytuacjach? W trakcie zajęć uczestnicy wykonają szereg ćwiczeń improwizacyjnych, które posłużą nam do uruchomienia twórczych i kreatywnych postaw.

 

➤ czas trwania: 45-90 minut

➤ liczba uczestników: max. 25 osób

➤ koszt udziału grupy: 200 zł

➤ termin i miejsce: ustalane indywidualnie

 

 

Warsztat aktora

 

Tematem warsztatów są podstawowe umiejętności aktorskie. Uczestnicy w praktyczny sposób doświadczą wielu aspektów pracy nad rolą. Poznają różne ćwiczenia teatralne i przygotują etiudy sceniczne.

 

➤ czas trwania: 45-90 minut

➤ liczba uczestników: max. 25 osób

➤ koszt udziału grupy: 200 zł

➤ termin i miejsce: ustalane indywidualnie

 

 

Debata powszechna

 

Spotkanie, w formie zbliżonej do debaty oksfordzkiej, tematycznie nawiązywać będzie do wybranych spektakli oraz kwestii istotnych dla młodzieży. W trakcie warsztatów, uczestnikom przybliżone zostaną pojęcia związane z debatami oksfordzkimi. Celem zajęć jest zlokalizowanie ważnych dla młodzieży tematów i umiejscowienie ich w sytuacji społecznej oraz rozwijanie kultury dyskusji i komunikacji.

 

➤ czas trwania: 90-120 minut

➤ liczba uczestników: max. 25 osób

➤ koszt udziału grupy: 200 zł

➤ termin i miejsce: ustalane indywidualnie

 

Wycieczka po teatrze

 

Zapraszamy do udziału w teatralnej wycieczce. Zobaczymy miejsca, których z widowni nie widać i zwiedzimy przestrzenie, które zwykle dla widzów nie są dostępne.

 

➤ czas trwania: 90 minut

➤ liczba uczestników: max. 25 osób

➤ koszt udziału grupy: 200 zł

➤ termin: ustalany indywidualnie

 

 

tr_kultour_1920x1005_2021.png (full)

 

 

Projekt KULTOUR – spotkania ze sztuką współczesną dla młodzieży

 

Program obejmuje udział zorganizowanych grup uczniów ze szkół ponadpodstawowych w cyklu zajęć prowadzonych przez edukatorki, edukatorów i pedagożki teatru z czterech stołecznych instytucji kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz TR Warszawa.

 

KULTOUR to okazja na spotkanie młodzieży z nowymi środkami artystycznego wyrazu w różnych dziedzinach sztuki współczesnej. Celem programu jest poszerzenie kompetencji kulturowych młodzieży przez zapoznanie jej ze sztuką współczesną. KULTOUR to także okazja do dyskusji na temat roli i wpływu kultury na otaczający nas świat, a także sposobu, w jaki sztuka interpretuje i przedstawia wydarzenia historyczne.

 

Zajęcia w ramach programu KULTOUR odbywały się od II połowy września do grudnia 2019 roku. Cykl objął udział młodzieży w czterech warsztatach, po
1 w każdej z instytucji: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki i TR Warszawa.

 

Planowana jest kolejna edycja programu (więcej informacji wkrótce).

 

cena pojedynczych warsztatów: 200 zł/grupa – płatne oddzielnie w każdej z instytucji.


zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza. O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba grup, które mogą uczestniczyć w programie, jest ograniczona. Grupy zakwalifikowane do udziału w programie KULTOUR zostają powiadomione mailowo. Następnie, koordynatorzy programu z każdej z instytucji skontaktują się z nimi celem umówienia terminu warsztatów.

 

➤ udział w programie KULTOUR – spotkania ze sztuką współczesną może być dofinansowany w ramach projektu Miasta Stołecznego Warszawy Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą.

Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą to miejski projekt zakładający dofinansowanie organizowanych przez szkoły zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kwotą w wysokości 100 zł w skali rocznej na każdego ucznia zamieszkałego na terenie m. st. Warszawy. Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Realizacja tego projektu pozwoli na równy (bo niegenerujący kosztów dla rodziców i opiekunów) dostęp do zajęć rozwijających różnorodne zainteresowania i uzdolnienia młodych warszawiaków.

 

 

„O współczesnym teatrze”
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

 

Zajęcia poświęcone historii teatru i przemianom zachodzącym we współczesnym teatrze. Podczas warsztatów, które odbywają się w Teatrze Powszechnym, uczniowie zapoznają się z wybranymi spektaklami i poddają analizie narzędzia wykorzystywane we współczesnych inscenizacjach. Uczestnicy, wykorzystując ćwiczenia improwizacyjne, przygotowują krótkie pokazy odnoszące się do omawianych zagadnień.

 

Koncepcja warsztatów obejmuje realizację punktów z podstawy programowej historii sztuki w zakresie formułowania samodzielnych, logicznych wypowiedzi argumentacyjnych na temat twórczości wybitnych artystów.

 

Uczestnicy warsztatów mogą także obejrzeć wybrane spektakle, które połączone są z zajęciami wprowadzającymi w tematykę przedstawień. 

Cena pojedynczego biletu na spektakl: 30 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19