Szkoła Dramaturgów Społecznych

 

Roczny cykl spotkań twórczo-szkoleniowych dla osób piszących i zainteresowanych pisaniem dla teatru zaangażowanego społecznie. SDS skupiona jest wokół idei tworzenia społecznościowego, czerpania z prawdziwych historii uczestniczek i uczestników działań artystycznych, inspiracji biografiami osób zaangażowanych w proces twórczy.

 

➤ zgłoszenia: były przyjmowane do 19 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

Punktem wyjścia do pracy w ramach SDS było wieloletnie doświadczenie Artura Pałygi w tworzeniu scenariuszy na podstawie prawdziwych historii, wywiadów, opowieści i biografii, jak również metody improwizacji słownej wykorzystywane przez amatorów współpracujących ze Strefą WolnoSłową.

Metoda pisania zawieszona między artystyczną pracą ze społecznością, reportażem oraz pisaniem dla teatru i aktorów jest szansą dla młodych twórców do sprawdzenia się w tworzeniu na podstawie opowieści innych osób, przeprowadzaniu wywiadów oraz uczestnictwie w kilkumiesięcznym procesie twórczym, który angażuje osoby z rozmaitych grup społecznych, o różnym pochodzeniu kulturowym i w różnym wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19