Samoorganizacja w kulturze
18 listopada, 12.00-13.30

 

prowadzenie: dr Agata Adamiecka, dr Mikołaj Lewicki

 

Badanie zespołu pod kierunkiem dr Agaty Adamieckiej-Sitek i dr. Mikołaja Lewickiego dot. samoorganizacji w kulturze na podstawie analizy dwóch studiów przypadku: Kooperatywy „Ogniwo” z Krakowa i inicjatyw samoorganizacyjnych wokół Teatru Polskiego we Wrocławiu (Teatr Polski - w podziemiu, Publiczność Teatru Polskiego we Wrocławiu, działalność związków OZZ IP oraz proces współpracy z zarządem marszałkowstwa).

 

Podstawowym celem badania jest pytanie o możliwe strategie działania inicjatyw i środowisk szerokiego pola kultury, w oparciu o takie mechanizmy organizacji, które nie bazują ani na rozwiązaniach rynkowych, ani też na korzystaniu z zasobów oraz organizacji sektora publicznego. Zadajemy pytanie o procesy powstawania inicjatyw opartych na samoorganizacji, o skuteczność w osiąganiu przez nie celów, o rozwiązania, które umożliwiają ich rozwój. Z jednej strony, chodzi o identyfikację konkretnych mechanizmów oraz zasobów, które pozwalają na samoorganizację, z drugiej – zadajemy bardziej ogólne pytania o naturę samoorganizacji – w tym jej ograniczenia, czy też zagrożenia dla niej.

 

 

 

Edukacja w kulturze: jak jest i jak być może
18 listopada, 12.30-13.45

 

prowadzenie: prof. Marek Krajewski

uczestnicy: Katarzyna Jankowska (Fabryka UTU), Szymon Mizera (Laboratorium Rejs), Józef Szkandera (Zachodniopomorskie Forum Kultury)

 

Od kilku lat przeżywamy w Polsce coś, co można nazwać zwrotem edukacyjnym w kulturze. Jego efektem jest dostrzeżenie podstawowej roli edukacji nie tylko dla poszerzania zakresu uczestnictwa jednostek w kulturze, czy przygotowania przyszłych odbiorców, ale także dla poszerzania zakresu partycypacji w życiu społecznym, kształtowania postaw obywatelskich, woli i umiejętności współdziałania z innymi, solidarności, empatii i otwartości. Za tym przebudzeniem edukacyjnym nie zawsze podążają rozwiązania instytucjonalne. I chociaż w ostatnich latach pojawiło się w naszym kraju sporo nowych inicjatyw wzmacniających edukację kulturową, to ich obecność jest wciąż rzadkością, raczej odstępstwem od normy niż normą.

 

W trakcie spotkania chcielibyśmy z jednej strony odpowiedzieć, jak jest z edukacją kulturową w Polsce, z drugiej zaś przedstawić trzy przedsięwzięcia będące przykładami nowych formuł organizacyjnych, wzmacniających obecność i dostępność edukacji kulturowej w naszym kraju. O toruńskiej Fabryce UTU opowie Katarzyna Jankowska, o lubuskim Laboratorium Rejs - Szymon Mizera, a o Zachodniopomorskim Forum Kultury - Józef Szkandera. 

 

 

 

 

 

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Bilety 22 818 25 16
22 818 48 19